Optimerad färglinje hos en stor hjultillverkare

Graco-distributören Mewes Oberflächentechnik, nära Hannover, Tyskland, kontaktades av en stor hjultillverkare som ville ha hjälp med att optimera och förbättra sin färglinje för stora hjulnav med målet att bli VOC-kompatibel.

Tillverkaren tillverkar upp till 25 000 hjul varje år och är en av de största leverantörerna av specialhjul i Europa. Hjulen tillverkas för lantbruks- och anläggningsfordon och för hastigheter upp till 80 km/h. Tillverkarens kunder kan välja valfri RAL-färg för att måla de stora hjulen, men standardfärgerna är rött, gult och silver.

Det första steget till att bli VOC-kompatibel var att byta till en 2K PUR topplacksfärg med hög torrhalt. Grundfärgen, fortfarande 1K, men ska i framtiden även vara 2K, målas sedan vått-i-vått med topplacken. Varje år bearbetas cirka 14 ton 1K och 24 ton 2K färger med hög torrhalt.

Graco-teknik som lösning

I lackeringsverkstaden ersattes gammal teknik med ny 2K Graco-teknik. För topplacksmålningen installerades Graco ProMix 2KS med en högtrycksintegrator för fyra kulörer. För att minska spolningstiden och spolningsflödet monterades blandningsenheten så nära båsen som möjligt. Dessutom installerades blandningsenheterna i ett skåp för att skydda dem från eventuell sprutdimma. Detta sparade flera meter slang i blandningsområdet.
 

Merkur-installation


De tre huvudfärgerna transporteras nu med Gracos Merkur-pumpar från 200-liters fat till ProMix 2KS. Omrörare på 200-litersfaten säkerställer att den färgen med hög torrhalt alltid är jämnt omrörd. Härdaren, som är trycksatt med kväve i 800-litersbehållaren, transporteras med en Merkur-bälgpump till ProMix 2KS. Separata vätsketrycksregulatorer ser till att rätt tryck kan ställas in för varje vätska.

Underhållet av ProMix 2KS sker var sjätte månad (doseringsventiler, blandare, backventiler). Underhåll av pumparna sker kvartalsvis (filter och byte av rensningsblandningen).


FÄRGSPECIFIKATIONER

  • Färgtyp: 2K PUR med hög torrhalt
  • Viskositet: 40 sek. DIN/4 (blandat)
  • MV: 5,3:1 n. Vol.
  • Brukstid: 2 timmar


Ökad effektivitet

Genom att använda Graco-installationen har hjultillverkaren sparat mycket tid och lösningsmedel. Flexibiliteten har också ökat, eftersom en speciell kulör kan förberedas i systemet medan en standardkulör fortfarande målas. Dessutom kan data om användningen av ProMix 2KS laddas ner för att uppdatera balansen av lösningsmedel, vilket resulterar i en konsekvent finish med hög kvalitet.
 

Målning av fälgar


DATAINSTÄLLNINGARNA PÅ SPRUTPISTOLEN

  • Munstycke: 413
  • Vätsketryck: 80-100 bar
  • Finfördelningstryck: 2,5 bar
  • Medföljande slangar: 5 m lång NW 4
  • Permanent färgbyte: 20 sekunder

 

MER INFORMATION

För mer information om Gracos ProMix-system, fyll i formuläret nedan.

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco