Det smarta sättet att blanda färg

Graco ProMix PD2K-färgblandningsmaskiner spelar en avgörande roll i digitaliseringen av färglinjer hos Pieffeci Turin

Det italienska företaget Pieffeci hanterar utlokaliserade industriella processer såsom färgskikt för stora industrikoncerner. Företagets aktiviteter omfattar produktion, teknikstyrning och anläggningsunderhåll. Dessutom designar företaget nya system åt sina kunder och övervakar deras leverans, installation och driftsättning.

Sedan 2001 har Pieffeci hanterat axellackeringslinjen hos FPT Industrial i Turin. FPT Industrial arbetar med utveckling, produktion, försäljning och support av drivlinor under varumärket CNH Industrial för on-road-, off-road-, marina och strömgenereringsappliceringar. Företaget är en av världsledarna inom motorer, axlar och överföringar för den industriella sektorn.

Pieffecis aktiviteter är nära sammankopplade med FPT:s produktionsprocess. När råa arbetsstycken kommer av slutet på FPT:s monteringsprocess, laddas de på ett överliggande transportband som är direkt kopplat till lackeringsverkstaden. Här lackeras produkterna, bättras på och förbereds för direkt leverans till FPT:s magasin.

Pieffeci logo

Digitalisering av fabriksgolvet

År 2017 inledde Pieffeci digitaliseringsprogrammet ”Plant Supervisor”. Syftet var att skapa ett sammankopplat system som skulle garantera kvalitet och produktspårbarhet, kontinuerligt övervaka arbetsförhållanden och processparametrar samt digitalisera och automatisera driftsmoment som tidigare varit manuella. Den övergripande fördelen skulle vara en ökad effektivitet för hela produktionsprocessen.

Ett första steg handlade om att märka alla arbetsstycken med RFID-taggar så att de kan identifieras och spåras av elva RFID-läsare. Detta låter alla processparametrar kontrolleras vid varje station av beläggningslinjen. Ytterligare arbete inbegrep installation av givare och ställdon i hela produktionsanläggningen; implementeringen av ett MES-system (Manufacturing Execution System) som ansluts till maskinernas PLC:er och fabrikens IT-system; och integreringen av fjärrstyrda maskiner för att förbättra kontrollen av alla beläggningsparametrar.

Pieffeci by Graco_03_web.jpg

 

Nya färgblandare från Graco

Ett huvudmål för detta digitaliseringsprogram var optimeringen av tvåkomponentsfärgblandning för att förbättra lackeringskvaliteten. Samtidigt skulle det rationalisera förbrukning och applicering genom att minska behovet av finjusteringsåtgärder. Med dessa mål i åtanke installerade Pieffeci Gracos nya ProMix PD2K doseringssystem med positiv förträngning, kopplade till Gaiotto automatiseringsrobotar som är integrerade i primer- och emaljappliceringsboxarna.

ProMix PD2K blandar materialet nära pistolen så spolningsområdet är betydligt mindre. Detta gör att kunder kan använda mindre färg, spendera mindre på avfallskostnader och snabbt göra färgändringar. Och eftersom det endast finns begränsade mängder blandat material i systemet är ProMix PD2K idealisk för material med kort brukstid. Den är även kompatibel med syrabaserade material.

Pieffeci var det första företaget i Italien som installerade dessa nya färgblandningsmaskiner. Ett pilotprojekt med en blandare genomfördes i oktober 2017. Efter finjustering och demonstration av dess höga tillförlitlighet, ersätter ProMix PD2K-doserarna de äldre Graco Promix 2Ks-doserarna som tidigare användes.

En tät kommunikation mellan Gracos och Gaiottos ingenjörer möjliggjorde utvecklingen av ett kommunikationsprotokoll mellan de olika maskinernas PLC:er och MES för att säkerställa spårbarhet, övervaka förbrukning och utföra förutsägbart underhåll.

De nya Graco-doserarna är anslutna till LAN via speciella gateways, som låter dem anslutas till och kommer att fjärrstyras av fabrikens hanteringsprogramvarusystem. Blandarna erhåller data om den erforderliga färgflödeshastigheten direkt från de PLC:er som är sammankopplade med MES-programvarupaketet och de skickar tillbaka förbrukningsdata till PLC:erna (och sedan till MES) i slutet av varje cykel.

Dessutom övervakar givare förbehandlingsparametrarna, robotarnas färgskiktsparametrar, den faktiska färgförbrukningen, katalysatorhastigheterna, skicket på de färger som används och prepareras, miljöförhållandena i färgboxarna och ugnstemperaturerna.

Fördelar med ProMix PD2K-doserare

Baserat på FPT:s specifikationer applicerar Pieffeci en färgskiktstjocklek på 70-80 mikron på arbetsstyckena, med sprutprogram som kräver flödeshastigheter från 50 till 350 ml. Gracos unika ProMix PD2K-doseringskolvpumpar kan stoppas under tryck och använder 100 % positiv förträngningsteknik för att alltid få rätt blandning och en enhetlig prestanda. Dessutom fungerar de bra även vid mycket låga flödeshastigheter eftersom de kan genomföra optimerade blandningsprogram när det gäller förbrukning och sprutdimma.

Gracos blandare har ökat den noggrannhet med vilken färg doseras och matas. Detta beror på att maskinerna är mycket stabila tack vare att de kontrolleras i en sluten loop, vilket leder till en betydligt högre ytbehandlingskvalitet. Eftersom blandningspunkten befinner sig närmare pistolen, har ProMix PD2K avsevärt minskat användningen av lösningsmedel och spill av blandat material. Detta har bidragit till att Pieffeci kunnat minska både underhållsfrekvensen och underhållstiden. Slutligen möjliggör sammankopplingen med MES-hanteringsprogramvarusystemet att blandarna kan fjärrstyras, så att förbruknings- och larmdata kan samlas på ett exakt och konsekvent sätt.

Pieffeci by Graco_11_web.jpg

Lyckad digitalisering

Tack vare projektet ”Plant Supervisor” och företagets investeringar i automatisering och i ProMix PD2K-blandare, kan Pieffeci nu konstant övervaka allt pågående arbete i de olika sektionerna i anläggningen; spåra positionen för specifika arbetsstycken i systemet; tilldela en brådskande status till specifika arbetsstycken; och ta emot omedelbara meddelanden om avvikelser i systemet. Företaget kan även digitalisera alla rapporter om produktion, kvalitet och defekter, och på ett exakt sätt utvärdera och säkerställa repeterbarhet för färgskiktskvaliteten.

 

Mer information

Om du vill veta mer om hur Gracos ProMix PD2K-doserare kan förbättra ytbehandlingskvaliteten och minska färgförbrukningen i din lackeringsverkstad, fyll i formuläret nedan.

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco