Vad som avgör överföringseffektiviteten för automatiserade färgsystem och hur man förbättrar den

Att förstå betydelsen av överföringseffektiviteten vid automatiserad målning och vad som påverkar den.

Överföringseffektivitet är avgörande inom sprutlackeringsbranschen, både avseende kostnader och regelverk. Trots att överföringseffektivitet är ett relativt enkelt koncept, kan det skapa en hel del förvirring om man inte förstår det fullt ut. Att känna till vad som påverkar överföringseffektiviteten är viktigt för att möjliggöra den mest effektiva automatiserade sprutfärgslösningen.

Att förstå vad som påverkar överföringseffektivitet och hur den används inom branschen är viktigt för fabriksägare. Genom att optimera överföringseffektiviteten kan tillverkare spara pengar, minska underhåll och minska sina VOC-utsläpp. 

Vad är överföringseffektivitet? 

När man besprutar ett föremål är det alltid en del av det sprutade materialet som hamnar vid sidan av föremålet. Termen överföringseffektivitet refererar till den mängd färg som ansamlas på föremålet jämfört med hur mycket material som sprids från sprutpistolen. Överföringseffektiviteten uttrycks i procentform. En överföringseffektivitet på 60 % innebär att 60 % av det sprutade materialet faktiskt når målet. Övriga 40 % har gåningen. 

Överföringseffektivitet

Överföringseffektivitet = mängden färg på föremålet jämfört med mängden sprutad färg
 (1) Vätska     (2) Yta     (3) Sprutdimma


Varför är överföringseffektivitet viktigt? 

Genom att öka överföringseffektiviteten minskar vi färgförlusten. Detta leder till minskade VOC-utsläpp och förlänger livstiden för filter i färgblandningsrummet. Överföringseffektiviteten kan ökas med användning av olika sprutapplikatorer. Genom att optimera överföringseffektiviteten och spruta mindre färg kan tillverkare spara pengar, minska underhållet och kostnader för filter i sprutboxen och sänka VOC-utsläppen. 

 

Vad avgör överföringseffektiviteten? 

Den viktigaste faktorn för att uppnå en hög överföringseffektivitet är att välja rätt sprutpistol. Att välja den mest effektiva sprutpistolen för den avsedda målningen är viktigt för att optimera effektiviteten. Konventionell luftsprutning, kompatibel, HVLP, air-assist, elektrostatisk och roterande finfördelare erbjuder alla sina egna fördelar beroende på tillämpningen.

Diagram över överföringseffektivitet

Överföringseffektivitet

  1. Konventionella
  2. HVLP
  3. Airless
  4. Air-Assist
  5. Elektrostatiska
  6. Roterande


Alla spruttekniker har både för- och nackdelar. Fastställs det högsta kravet i din produktionslinje går det attidentifiera vilken sprutteknik som passar just din tillämpning. Andra faktorer kan också påverka överföringseffektiviteten t.ex. operatörsteknik, korrekt pistolinställning, sprutbildshöjd, jordning och luftförhållanden i sprutboxen.

 

Överföringseffektivitet & elektrostatisk funktion

Studera HydroShieldTM-systemet om du letar efter en sprutlösning för vattenburna material som ger hög överföringseffektivitet och högkvalitativa resultat. Systemet fungerar med professionella Pro Xp WB elektrostatiska pistoler kombinerat med en mängd olika munstycken och annan utrustning som ger utmärkt överföringseffektivitet för ett brett spann av hög- och lågtryckstillämpningar.

Som framgår av ovanstående graf kommer finfördelare med roterande klocka som Gracos ProBell®-serie, att ge bästa möjliga överföringseffektivitet för automatiserade färgsystem. I kombination med elektrostatisk funktion kan de uppnå en överföringseffektivitet så hög som 95 %!
 

Relaterade artiklar

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco