Målare visar sig vara avgörande i designen av elektrostatisk pistol för vattenburna material

Fabriksåterkoppling stärker hållbarheten hos den nya externt laddade färgpistolmodellen.

Alternativ för extern laddningssond uppfyller olika vattenbaserade primerbehov

KUND: Fordonstillverkare

GRACO-UTRUSTNING: Pro Xp WBx manuell vattenburen elektrostatisk pistol med extern laddning för luftsprutning

UTMANING: En lastbilsfabrik använde tre olika vattenbaserade material i sitt primerbås. När olika utskärningar kom fram behövdes olika primerfärger, så tre olika pistoler – var och en med olika primerfärger – var laddade hela tiden.

Även om målarna var nöjda med spännings- och överföringseffektiviteten hos deras tidigare elektrostatiska sprutpistol från Graco, brottades de med designen. När man målade i trånga utrymmen, kom sonden som laddade färgen när den sprutade ut från pistolens munstycke i vägen eller föll av.

Ytbehandlingsingenjören som ansvarade för primerbåset visste att detta inte kunde fortsätta. Skadade sonder minskade överföringseffektiviteten för deras externt laddade pistoler. Frekvent krångel med pistolvinklar påverkade operatörernas ergonomi.

ÅTGÄRD: För att komma på en lösning besökte en ingenjör från Graco lastbilsfabriken och operatörerna som arbetade i primerbåset. De visade henne hur sonderna föll av när de oavsiktligt flyttades bortom en 90-graders vinkel.

Graco-ingenjören tog med deras synpunkter vid konstruktionen av en ny externt laddad manuell elektrostatisk luftsprutpistol.

  • Ett alternativ med kort sond skulle sonden inte hamna längre ut än pistolen, vilket minskade sannolikheten för störningar vid målning i trånga områden.
  • Ett alternativ med lång sond skulle sonden hamna längre ut framför pistolens luftlock och mer effektivt ladda vattenbaserat material när det sprutas ut från pistolens munstycke.
  • För inget av alternativen skulle sonden lossna om den inte roterades 180 grader, och sonden stannade kvar på pistolen tills operatören beslutade att ta bort den.

Den nya konstruktionen testades tillsammans med en icke-Graco-modell. Målarna och ytbehandlingsingenjören var överens om att Graco-designen erbjöd mer konsekvent spänning och bättre ergonomi.

RESULTAT: Graco Pro Xp WBx vattenburen luftsprutpistol med extern laddning är nu den enda pistolen som används i lastbilsfabrikens primerbås. Operatörerna föredrar alternativet med lång sond eftersom:

  • Den faller inte av utan vidare, vilket minskar stilleståndstiden på grund av nerfallen eller förlorad utrustning.
  • Den ger bäst överföringseffektivitet och omslag.

Om en målare vill använda den korta sonden för att komma in i ett trångt utrymme, behövs inga verktyg för att byta ut sonderna.

Lösningar för fordonstillverkning

Lackeringsverkstad

Lackeringsverkstad

Eftersom fordonsindustrin kräver högre prestanda beror framgång i lackering på att utrustningen passar föränderliga behov.

Kontakta en expert

Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Du måste ange en giltig e-postadress.
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde

Har du produktfrågor?

Teknisk support

Teknisk support

+32 89 770 847

Måndag till fredag
08.30–17.00 centraleuropeisk tid

Allmän support

Allmän support

+32 89 770 865

Måndag till fredag
08.30–17.00 centraleuropeisk tid

Graco