ProMix ROI-beräknare

Vilken lönsamhet kan du få med ett flerkomponentsblandningssystem?

Kundinformation

Kundnamn:

Företagsnamn:

Adress:

Postnummer, ort (ev. delstat/provins)

Utarbetad av:


Kostnad

Färgpris per gallon (USD):

Lösningsmedelspris per gallon (USD):

Avfallskostnad per gallon (USD):

Arbetskostnad/timme (inklusive förmåner) (USD):

Omarbetskostnad per del (USD):

Avvisningsfrekvens från batcher med fel blandningsförhållande (%):

Avvisningsfrekvens på grund av dålig ytfinish (%):


Skiftinformation

Skift per dag:

Produktionsdagar per år:

Antal delar per skift:

Kulörbyten per skift:


Aktuell systeminformation

Aktuellt system:

Slanglängd (fot):

Slangdiameter (tum):


Övrig information

Kontrollera alla önskade alternativ:

Flödesreglering

Pistolspolbox

Automatiskt kulörbyte

3-komponents integrerad minskning

Pumpjämförelser

Sammanfattning av kostnadsbesparingar Befintlig teknik ProMix 2KE ProMix 2KS/3KS ProMix PD
Total årlig kostnad för färgspill: 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD
Total årlig kostnad för lösningsmedelsspill: 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD
Total årlig kostnad för kulörbyte: 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD
Total årlig kostnad för handblandning: 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD
Total årlig kostnad: 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD
Besparingar på basenheter: - 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD
Besparingar på flödesreglering: - Ej tillämpligt 0,00 USD 0,00 USD
Besparingar på pistolspolbox: - 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD
Besparingar på integrerade kulörbyten: - Ej tillämpligt 0,00 USD 0,00 USD
Besparingar på minskad användning av lösningsmedel: - Ej tillämpligt 0,00 USD Ej tillämpligt
Besparingar på alternativ: - 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD
Kostnadsminskning från batcher med fel blandningsförhållande: - 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD
Kostnadsminskning på grund av dålig ytfinish: - 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD
Kostnadsbesparingar: - 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD
Total årlig besparing: - 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD
*Ej tillämpligt visar att alternativet inte är tillgängligt för en viss enhet.

Sammanfattning av lönsamhet

ProMix 2KE

ProMix 2KS/3KS

ProMix PD

Beräknad enhetskostnad (USD):

Antal enheter:

Total kostnad (USD):

18 000,00 USD

35 000,00 USD

45 000,00 USD

Investeringsgrad (%):

Återbetalning (år):

0,00

0,00

0,00

ROI efter x år: 1

0,0 %

0,0 %

0,0 %

2

0,0 %

0,0 %

0,0 %

3

0,0 %

0,0 %

0,0 %

4

0,0 %

0,0 %

0,0 %

5

0,0 %

0,0 %

0,0 %

10

0,0 %

0,0 %

0,0 %


PDF-alternativ

Välj rapportstil:

Sida vid sida

Välj modeller som ska inkluderas i rapporten:

ProMix 2KE

Individuell

ProMix 2KS

ProMix PD

ROI-alternativ
Graco