Graco Inc.

Försegling 

Att försegla innebär att stänga eller skydda en del eller en montering med ett vätske- och lufttätt lim.