Graco Inc.

Hartsmättning 

Utrustning för tvåkomponentsepoxi eller varmsmältningsmaterial

Hartsmättning görs vanligtvis med tvåkomponentsepoxi. Under hartsmättningen matas material ut på en materialbricka. Små delar av fiberglassmatta mättas för hand och sätts sedan på för att förstärka spolningsavslutningar inuti en generatorstator.