Graco Inc.

Vätskeöverföring  Bulköverföring av en mängd olika material

Exakt, ren och effektiv överföring av material ger mindre avfall