Graco Inc.

Bulkmatningssystem 

Tömmer ut produkter med medelhög till hög viskositet från behållare på 208 liter (55 gallon) och 1 135,6 liter (300 gallon)