Graco Inc.

Överföring av material med hög viskositet 

Fat- och soptunneavlastare för knappt flytande material