Graco Inc.

HydroShield-sprutpaket  Elektrostatiska lösningar för vattenbaserade material

HydroShield är en verkligt användarvänlig lösning tack vare robusta komponenter och pålitlig styrning. Välj de manuella elektrostatiska airspray- och air-assist-sprutpistolerna Pro Xp WB för bättre överföringseffektivitet och säkerhet samtidigt som du enkelt kan spruta vattenbaserade material.

InköpsställenBegär upplysningar

Fyll på utan att stänga av systemet

Högre produktivitet blir möjlig tack vare att man inte behöver stänga av systemet för att fylla på det. Den interna isoleringspumpen fylls automatiskt på när man släpper upp pistolens avtryckare.

Användaren får optimal kontroll

Styrningens gränssnitt ger användaren möjlighet att ställa in systemparametrar och sprutinställningar och därigenom styra processen mycket exakt.

Beprövade komponenter

Systemet består av beprövade komponenter som Pro Xp WB-pistoler, isoleringspump, styrenhet med gränssnitt och andra delar som funnits på marknaden i många år – HydroShield sammanför Gracos bästa egenskaper i ett enda system.

Inbyggd säkerhet

Utöver den skyddsjordning av komponenterna som skyddar användaren minskar också den automatiska påfyllningsfunktionen behovet av att öppna isoleringsskåpet. Färre öppningar av skåpet ger en säkrare arbetsplats.

Flexibel systemkonfiguration

HydroShield kan konfigureras på många olika sätt.

  • För lågtryckssystemen används Pro Xp WB airspray-sprutpistolerna.
  • Högtryckssystemen har en Merkur-pump för air-assist-sprutning utan tryckluft.
  • Olika tillval finns också för pistolslangar och system som är förberedda för pistolspolbox.

HydroShield-systemet för batchhantering av vattenbaserade material gör att den elektrostatiska tekniken kan användas på ett säkert sätt.

  • Fyll på färg utan att öppna isoleringsskåpet.
  • Använd en enda styrenhet med enkelt gränssnitt för att ställa in och justera systemparametrarna
  • Minimera stilleståndstiden tack vare robusta komponenter som är enkla att komma åt och underhålla