Graco Inc.

ProControl 1KE Plus  Ledningsmonterad flödesövervakning och styrningspaket

Aktiv hantering av enkomponentsvätskor för bättre sprutprestanda och högre effektivitet. Välj den styrning och kombination som uppfyller dina krav på slutlig ytfinish.

InköpsställenBegär upplysningar

ProControl 1KE Plus är ett lättanvänt paket för flödesövervakning och styrning som på ett precist sätt mäter och reglerar enkomponentsvätskor och pistolens sönderdelningsluft för att därmed förbättra slutresultatet.

ProControl 1KE Plus kan spara både tid och pengar genom:

  • 17 paket med olika styrningsnivåer som täcker alla tänkbara behov
  • Bättre noggrannhet genom vätskereglering i ett slutet system
  • Bättre ytfinishkvalitet tack vare möjligheten att reglera sönderdelningsluftens tryck
  • Enkel PLC-integration
  • Registrering och uppföljning av uppdrag bidrar till en bättre materialanvändning, efterlevnad och effektivitet
  • Inställning av bästa möjliga nivåer för att minska färgspill och öka kvaliteten