Graco Inc.

8900 blandare  Fast eller ställbar blandare för flerkomponentsmaterial

Hanterar tvåkomponentsmaterial där en eller båda komponenterna har hög viskositet

InköpsställenBegär upplysningar

Blandare 8900 ger precis, positiv förskjutningsdosering med dubbelverkande cylindrar. Den lämpar sig väl för hantering av tvåkomponentstätningar och används typiskt nog med tvåkomponentsmaterial där en eller båda komponenterna har hög viskositet.

Vanliga applikationer:

  • Tätningsmedel och limmer för produktmontering
  • Sekundär tätning för isolerglas
  • Polysulfida tätningsmedel för flygindustrin