Graco Inc.

VRM doseringssystem 

För utmatning av högflödes- och högvolymharts

InköpsställenBegär upplysningar
VRM Metering Systems_Features

Passar väl för rotorbladsproduktion

Graco VRM doseringssystem är ett hydrauliskt variabelt doseringssystem som använder pumpar med positiv förskjutning för utmatning av hartsmaterial. På grund av de höga flödeshastigheterna är detta system ett teknikgenombrott, särskilt för vindkraftbladstillverkare som måste mata ut stora volymer material för att klara av produktionskraven.

 • Höga flödeshastigheter – upp till 30 kg (66 pund) per minut vid 21 °C (70 °F)
 • Blandningsnoggrannhet bättre än ±2 %
 • Variabla proportioner gör att du kan ändra dem i farten
 • Blandningsförhållande: 1:1 till 5:1
 • Intuitiva och lättanvända reglage förenklar inlärningen
 • Med integrerat USB kan du ladda ner processdata till ett USB-minne för vidare analys

VRM metering system

Intuitiva användarreglage

 • Lätt att använda
 • Kräver inte lika lång inlärningstid
 • Programmerbara skottstorlekar och sekvenser – upp till 100 olika skottstorlekar och fem sekvenser på 20 positioner vardera
 • Omedelbar åtkomst av fel/händelsehistorik
 • Materialanvändnings- och pumpcykelräknare
 • USB-gränssnitt

VRM
Air Inlet Pressure
85–100 psi
0.59–0.69 MPa/5.9–6.9 bar
Wetted Parts
Stainless steel, UHMW
Stainless steel, UHMW
Hydraulic Reservoir Capacity
8 gal each
30 l each
Recommended Hydraulic Fluid
Citgo A/W Hydraulic Oil, ISO Grade 46
Citgo A/W Hydraulic Oil, ISO Grade 46