5 spuittechnologieën: wat zijn de verschillen en voordelen?

Inzicht in de verschillen tussen de verschillende spuittechnologieën voor verfautomatisering.

Wij hebben een breed scala aan spuittechnologieën en spuitsystemen voor de automatisering van afwerkingsprocessen. Bij het selecteren van de juiste technologie moet u rekening houden met de gewenste afwerkingskwaliteit, overdrachtsefficiëntie, snelheid van aanbrengen, type verf dat wordt gebruikt en het type en de vorm van het object. Om de beste keuze te maken, helpt het om de voordelen van en de verschillen tussen de soorten verfsystemen te begrijpen.

Een illustratie van de luchtstroom

Verneveling van spuiten d.m.v. lucht met hoge snelheid
(1) Vloeistofbuis     (2) Samengeperste lucht     (3) Vloeistof     (4) Oppervlak

Spuiten d.m.v. lucht
Bij spuiten d.m.v. lucht wordt gebruik gemaakt van een vloeistofstroom met een lage druk die gecombineerd is met samengeperste lucht bij de luchtkap om materiaal op een gecontroleerde manier te vernevelen. Het wordt gebruikt voor de toepassing van vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit voor producten die een hoogwaardige, klasse A of decoratieve afwerking vereisen. Als gevolg van veranderende eisen vanuit de milieuwetgeving zijn er verschillende versies van spuittechnologieën d.m.v. lucht ontwikkeld: 

  • Conventioneel is de traditionele vorm van spuittechnologie d.m.v. lucht en levert de hoogste afwerkingskwaliteit en productiesnelheden. Om deze voordelen te bereiken wordt veel lucht gebruikt, wat resulteert in een laag spuitrendement.
  • High Volume, Low Pressure (HVLP - hoog volume, lage druk) is ontwikkeld voor de door de EPA gereguleerde gebieden. Om te voldoen aan de regelgeving is de hoeveelheid gebruikte lucht beperkt tot 10 psi bij de luchtkap. Het resultaat is een laag snelheidspatroon met een goede afwerkingskwaliteit en een hoger spuitrendement dan Conventioneel.
  • Conforme technologie wordt gewoonlijk aangeduid als Low Volume, Medium Pressure (LVMP - laag volume, gemiddelde druk) en is ontwikkeld om te voldoen aan de Europese normen. Volgens de eisen mag de luchtdruk bij de luchtinlaat niet hoger zijn dan 29 psi. Dit maakt een luchtkapontwerp mogelijk dat een hoge afwerkingskwaliteit levert en tegelijkertijd een spuitrendement bereikt dat gelijk is aan of beter is dan HVLP.
Illustratie van airless verneveling met vloeistof onder druk

Airless verneveling met vloeistof onder druk 
(1) Vloeistofbuis     (2) Vloeistof     (3) Oppervlakte

Bij airless spuiten wordt gebruik gemaakt van een vloeistoftoevoer met een hoge druk voor verneveling zonder gebruik van samengeperste lucht, alleen vloeistofdruk. Het wordt gebruikt voor vloeistoffen met een gemiddelde tot hoge viscositeit, levert een lagere afwerkingskwaliteit en is ideaal voor snelheid en spuitrendement.

Airless spuitverneveling ontstaat door hydraulische kracht die materiaal door een opening duwt. Als de vloeistof de opening verlaat, wordt de stroom verstoord door de wrijving tussen de vloeistofstroom en de atmosfeer, waardoor kleine deeltjes ontstaan. De grootte van de spuittip en de druk bepalen het debiet van de materiaalstroom. Hoge druk wordt gebruikt om een compleet patroon te creëren, dus hoe hoger de materiaalviscositeit, hoe meer druk er nodig is.

illustratie van luchtondersteund airless spuiten

Luchtondersteund airless: daar waar airless spuiten en spuiten d.m.v. lucht samenkomen
(1) Vloeistofbuis     (2) Samengeperste lucht     (3) Vloeistof     (4) Oppervlak

Elektrostatisch spuiten
Elektrostatische spuittoestellen laden materiaaldeeltjes op terwijl ze een elektrode passeren of ermee in contact komen om een hoger spuittoestel te bereiken. Ze vertrouwen op de aantrekkingskracht van tegengestelde elektrische ladingen.  Het materiaal wordt elektrostatisch geladen wanneer het door een elektrostatisch veld gaat dat tussen de elektrode aan de voorzijde van het pistool en een geaard voorwerp wordt geproduceerd. De geladen deeltjes van het materiaal worden aangetrokken tot het geaarde (neutrale) voorwerp en vormen een gelijkmatige coating. Het opgeladen materiaal zal zich dan om het object heen wikkelen, waardoor de gecoate oppervlakte groter wordt. Door dit omwikkelende effect zijn elektrostatische spuittoestellen bijzonder geschikt voor het coaten van buisvormige producten.

Bij elektrostatisch spuiten d.m.v. lucht wordt gebruik gemaakt van een vloeistofstroom met een lage druk gecombineerd met samengeperste lucht bij de luchtkap om materiaal op een gecontroleerde manier te vernevelen. Het wordt gebruikt voor de toepassing van vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit voor producten die een hoogwaardige, klasse A of decoratieve afwerking vereisen.

Bij luchtondersteund airless elektrostatisch spuiten wordt gebruik gemaakt van een vloeistoftoevoer met een hoge druk voor verneveling en samengeperste lucht bij de kap voor patroonafstelling. Luchtondersteund airless elektrostatisch spuiten lost veel problemen op die zich voordoen bij het gebruik van coatings met een hoge viscositeit en een hoog percentage vaste deeltjes, en andere problemen die verband houden met verwarming en het gebruik van hogere vloeistofdrukken om te helpen bij de verneveling van meer viskeuze materialen.

Illustratie van elektrostatisch spuiten

Elektrostatisch spuiten: geladen deeltjes worden aangetrokken tot het geaarde voorwerp 
(1) Vloeistofbuis     (2) Hoogspanningsgelijkstroom naar vloeistof     (3) Geladen vloeistof     (4) Geaard oppervlak

Roterende verneveling elektrostatisch spuiten
Roterende verneveling elektrostatisch spuiten, of centrifugaal spuiten, is een andere vorm van spuiten d.m.v. lucht. Het maakt gebruik van een elektrostatisch geladen klokvormige spuitmond die met een hoge rotatiesnelheid draait, zodat de verf wordt onderworpen aan centrifugale kracht. De verf vloeit langs het oppervlak van de spuitmond en wanneer deze de rand bereikt, breken de hoge centrifugale krachten hem uit elkaar in een fijne wolk van vloeistofdeeltjes. De verfdruppels dragen de elektrostatische lading van de klokvormige spuitmond en worden gestuurd of gevormd door de vormende lucht die uit de luchtkap komt. De geladen druppelgrootte is fijner en consistenter dan bij andere vernevelingsmethoden, wat resulteert in een hoog spuitrendement en een betere afwerkingskwaliteit.

De ProBell®-serie van Graco is een perfect voorbeeld van dit soort technologie. Dankzij de geavanceerde technologie kan een spuitrendement tot 95% worden bereikt.

illustratie van rotatieverneveling

Rotatieverneveling elektrostatisch spuiten of centrifugaal spuiten 
(1) Vloeistofbuis     (2) Draaiende schijf     (3) Geladen vloeistof     (4) Geaard oppervlak

Contact opnemen met een expert

Voer een waarde in
Maak een keuze
Voer een waarde in
Voer een waarde in
Maak een keuze
Voer een waarde in
Voer een waarde in
Graco