Proč je nakládání s odpadními oleji důležité?

Objevte správný postup recyklace a likvidace motorového oleje se společností Graco a informujte se, proč správný systém nakládání s odpadním olejem nebyl nikdy důležitější.

Objevte osvědčené postupy pro nakládání s odpadními oleji

Správná likvidace odpadních olejů, tedy použitých olejů které nyní obsahují chemické nebo fyzikální nečistoty, nebyla nikdy důležitější. Američané každoročně spotřebují téměř 1,3 miliardy galonů motorového oleje, ale méně než polovina je recyklována. Únik ropy může stát podniky nebo obce nejméně 20 000 dolarů za vyčištění a pokuty uložené americkou Agenturou pro ochranu životního prostředí (EPA) a státními nebo místními úřady. 

Čistá voda je stále častěji považována za jeden z našich nejcennějších přírodních zdrojů, přesto je použitý motorový olej největším zdrojem znečištění jezer, řek a potoků ropnými látkami. Ke znečištění podzemních nebo povrchových vodních zdrojů a znehodnocení milionu litrů vody, která pak už nebude pitná, stačí jediný litr oleje. 

Odstranění oleje z vozidla a jeho uložení do velkoobjemové skladovací nádrže zní jednoduše, ale k únikům dochází až příliš často. K některým únikům dojde, když je odpadní olej přidán do již plné nádrže na volně ložený olej, protože nikdo nevěděl, že už v ní není místo.

 

Kroky pro správnou likvidaci odpadního motorového oleje

  • Motorový olej opatrně vypusťte do sudu se záchytnou nálevkou nebo vypouštěcího vozíku.
  • K přečerpání odpadního oleje ze sudu nebo vypouštěcího vozíku přímo do velkoobjemové nádrže na odpadní olej použijte kvalitní čerpadlo, hadici a systém ovládacích ventilů.
  • Pro odpadní olej a nemrznoucí směs vždy používejte oddělené nádoby a čerpací systémy, aby nedošlo k jejich kontaminaci. Každou z nich zřetelně označte.
  • Používejte automatický systém sledování hladiny v nádrži, abyste nádrže na volně ložený odpadní olej nepřeplnili. Hledejte čerpací systém, který se automaticky vypne, když je nádrž plná, aby se předešlo náhodným přetečením.
  • Buďte připraveni na případný únik odpadního oleje: mějte po ruce sorpční materiály k rychlému zadržení a vyčištění případného úniku.
  • Proškolte zaměstnance a informujte je o významu osvědčených postupů bezpečného nakládání s odpadními oleji, abyste předešli únikům oleje a zajistili bezpečnější pracovní prostředí.

V zařízeních pro údržbu vozového parku je důležitější než kdy jindy pečlivě zachytit a správně přepravit každou kapku odpadního oleje. Následkem nedodržení tohoto postupu jsou vysoké pokuty, znečištěné povrchové a podzemní vody a potenciálně poškozená pověst společnosti nebo obce, které se únik olejů týká.

Máte-li dotazy nebo potřebujete-li další informace o čerpadlech, vypouštěcích vozících nebo o systémech monitorování nádrží na volně ložený odpadní olej, obraťte se na místního distributora společnosti Graco.

 

Zdroje

Kontaktujte odborníka

Zadejte hodnotu.
Vyberte
Zadejte hodnotu.
Zadejte hodnotu.
Vyberte
Zadejte hodnotu.
Zadejte hodnotu.
Graco