Techniki malowania przy użyciu urządzenia natryskowego

Korzystanie z hydrodynamicznego urządzenia natryskowego jest w rzeczywistości dość proste, ale zanim zaczniesz malować, przeczytaj instrukcję obsługi i zapoznaj się z wszystkimi środkami ostrożności dotyczącymi Twojego urządzenia natryskowego. Upewnij się, że odpowiednio przygotowałeś powierzchnie, które będziesz natryskiwać i zabezpiecz odpowiednio wszystko, czego nie chcesz natryskiwać. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, a będziesz na dobrej drodze do sukcesu natryskiwania.

Praktyka ma kluczowe znaczenie

Zwykle potrzeba trochę czasu na praktykę, aby poczuć się komfortowo z technikami natryskiwania, które zapewniają najlepszą jakość wykończenia, więc jeśli dopiero zaczynasz używać urządzenia natryskowego, najpierw poćwicz natryskiwanie, używając wody.

  • Wybierz odpowiednie miejsce do ćwiczeń, takie jak brama garażowa lub inna duża płaska powierzchnia, którą można bezpiecznie natryskiwać wodą.
  • Używając wody, postępuj zgodnie z procedurami uruchamiania, opisanymi w instrukcji obsługi swojego natryskiwacza'.
  • Po zalaniu urządzenia i pistoletu wodą, włącz blokadę wyzwalacza pistoletu i zainstaluj końcówkę natryskową oraz osłonę końcówki; następnie przećwicz technikę natryskiwania na wybranym obszarze ćwiczeń. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi

Wybierz najlepsze ustawienie ciśnienia

Przykłady prawidłowych i nieprawidłowych wzorów natryskiwania

Używając pokrętła regulacji ciśnienia ustaw ciśnienie natryskiwania, aby uzyskać wzór natrysku o odpowiednio dobrej jakości. (Patrz ilustracja po prawej stronie). Gdy ciśnienie jest ustawione prawidłowo, we wzorze nie powinno być zacieków, a sam wzór powinien być gładki. Przed rozpoczęciem malowania na powierzchni docelowej przetestuj wzór natrysku na skrawkach kartonu lub w innym obszarze.

  • Zacznij od ustawienia niskiego ciśnienia i szybko uruchom pistolet – jeśli wzór natrysku jest pełny, możesz rozpocząć natryskiwanie. Jednak w większości przypadków, przy pierwszej próbie wzór natrysku nie będzie pełny. Na przykład, może występować przerwa na każdym końcu wzoru lub krawędzie wzoru mogą wydawać się grubsze niż środek (patrz przykłady nieprawidłowych wzorów natrysku).
  • Jeśli wzór natrysku nie jest pełny, zwiększ nieco ciśnienie i przetestuj ponownie. Kontynuuj ten proces zwiększania ustawienia ciśnienia i testowania aż do uzyskania pożądanego wzoru.

(Uwaga: przy stosowaniu farb lub innych powłok ważny jest właściwy dobór końcówki natryskowej. Jeśli osiągnięte zostało maksymalne ustawienie ciśnienia, a wzór natrysku nadal nie jest odpowiedni, może to oznaczać, że końcówka nieprawidłowy rozmiar lub jest zużyta i wymaga wymiany – więcej informacji można znaleźć w sekcji dotyczącej końcówek natryskowych.)

Wskazówki dotyczące prawidłowego natryskiwania

Skorzystaj z poniższych wskazówek, aby nauczyć się właściwych technik natryskiwania, które zapewnią równomierne pokrycie i wykończenie wysokiej jakości.

Osiągnięcie równomiernego wykończenia natryskowego

Utrzymuj stałą odległość

Zacznij od przećwiczenia prawidłowego poruszania pistoletem natryskowym i naucz się utrzymywać zalecaną odległość od powierzchni. Podczas natryskiwania trzymaj pistolet w odległości 12 cali od natryskiwanej powierzchni, prostopadle do niej. Poruszaj ramieniem, trzymając pistolet skierowany prosto na malowaną powierzchnię – nie nachylaj pistoletu, ponieważ natryskiwanie pod kątem może spowodować nierówne wykończenie. Zamiast tego, lekko zginaj nadgarstek na początku i na końcu każdego pociągnięcia, aby utrzymać prawidłową pozycję pistoletu.

Dobrym ćwiczeniem umożliwiającym wyczucie prawidłowego poruszania pistoletem jest trzymanie pistoletu natryskowego z osłoną końcówki zainstalowaną około 2 cale od ściany i przesuwanie pistoletu tam i z powrotem (w poziomie) wzdłuż ściany, przez cały czas utrzymując odległość wynoszącą 2 cale. Nie natryskuj; skoncentruj się jedynie na ustawieniu pistoletu i zgięciu nadgarstka, aby zachować prawidłową odległość. Gdy poczujesz się komfortowo, zwiększ odległość do 12 cali i przećwicz jeszcze kilka razy. Zwróć szczególną uwagę na położenie pistoletu na początku i na końcu zasięgu Twoich ramion – jeśli nie utrzymasz jednolitej odległości i zaczniesz zmieniać ją na początku lub na końcu, strumień natrysku będzie na początku szeroki, następnie wąski, a na końcu szeroki.

Pracuj w zasięgu Twoich ramion

Podczas natryskiwania pracuj tylko w obszarze, do którego możesz łatwo dosięgnąć, utrzymując odpowiednią pozycję pistoletu natryskowego. Nie przechylaj końcówki na końcu zasięgu, aby natryskiwać dalej.

Naucz się prawidłowego wciskania wyzwalacza pistoletu natryskowego.

Aby uniknąć nadmiernego natryskiwania materiału na początku i na końcu każdego ruchu, należy zawsze zacząć poruszać pistoletem przed naciśnięciem wyzwalacza i kontynuować ruch po zwolnieniu wyzwalacza.

Nakładający się wzór natrysku

Wykonuj kolejne przejścia z nakładką

Aby zapewnić równomierną ilość farby na powierzchni, maluj każde przejście z nakładką wynoszącą 50 procent. Aby uzyskać prawidłową nakładkę, wyceluj pistolet natryskowy tak, aby końcówka była skierowana na krawędź poprzedniego przejścia natryskiwania. Podczas natryskiwania na szerokie, otwarte powierzchnie, takie jak sufity i ściany, najpierw natryskuj na zewnętrzne krawędzie; a następnie w środku.

Natryskiwanie w narożnikach

Aby prawidłowo natryskiwać w narożnikach wewnętrznych, takich jak miejsca, w których stykają się dwie ściany, wyceluj pistolet natryskowy bezpośrednio w narożnik, natryskując każdą z sąsiednich ścian, które tworzą narożnik, równomiernie i w jednym przejściu.

Chcesz nam zadać pytanie dotyczące produktu?

Wsparcie ogólne

Wsparcie ogólne

Jesteśmy tutaj, aby odpowiedzieć na pytania i pomóc w zaspokojeniu Twoich potrzeb.

Zarejestruj swoje urządzenie

Zarejestruj swoje urządzenie

Zarejestruj swój produkt i otrzymaj bezpłatną butelkę produktu Pump Armor – płynu przeznaczonego do użycia w okresie przechowywania, który przedłuża żywotność pompy.

Magnum by Graco