Przewodnik po kompatybilności chemicznej

Poniższe informacje mają służyć jako ogólne wytyczne przy doborze materiału pompy. Nie można zagwarantować dokładności informacji zawartych w tych ocenach, ani też nie jest to pełna lista, ze względu na rozległy obszar w tej dziedzinie. Materiały stosowane w pompach i układach pompowych muszą być kompatybilne chemicznie. Dane dotyczące substancji chemicznych są podane w temperaturze 70ºF (21ºC), chyba że zaznaczono inaczej. Jeśli temperatura różni się od określonej powyżej, może to wpłynąć na kompatybilność cieczy z danymi materiałami pompy poprzez przyspieszenie reakcji.

W przypadku braku pewności co do kompatybilności z określoną substancją chemiczną, zalecamy wykonanie próby na próbce danego materiału z tą substancją.

 

 

Przewodnik Graco dotyczący kompatybilności chemicznej

Graco