Graco Inc.

Łączenie poprzez klejenie 

Łączenie polega na spojeniu ze sobą dwóch elementów za pomocą płynnego lub półpłynnego materiału w celu stworzenia trwałego połączenia