Graco Inc.

Pompa elektryczna Thrif-T Luber  Układ smarowania

Gdzie kupi毹dana informacja

Wielkie możliwości za niewielką cenę, idealne rozwiązanie do pakietu podstawowego — jednoprzewodowe
układy smarowania rezystancyjnego. Kompletny zestaw pompy elektrycznej zawiera pompę, zbiornik i zintegrowany
system sterowania (do wyboru wersja zdalna), co zapewnia szybki i łatwy montaż. W celu zbudowania kompletnego systemu używać
z dozownikami hydraulicznymi Thrif-T Luber.

  • Zawiera pompę, zbiornik i zintegrowany system sterowania (do wyboru wersja zdalna)
  • Szybkie napełnianie bez rozlewania
  • Różne warianty napięcia: 115 VAC, 230/460 VAC
  • Opcjonalny przełącznik ciśnienia niskiego poziomu, wskaźnik ciśnienia i kontrolki LED zapewniają prawidłowe działanie urządzenia