Graco Inc.

Materiały topliwe 

Firma Graco oferuje linię urządzeń stosowanych do ładowania materiałów topliwych, takich jak kauczuk butylowy, kopolimer etylenu z octanem winylu (EVA), poliamid, poliizobutylen (PIB), poliuretan reaktywny (PUR), kleje samoprzylepne (PSA) i inne.