Graco Inc.

CycleFlo i CycleFlo II  Elektromagnetyczne kontrolery do pomp

Precyzyjna kontrola prędkości pracy pompy, czasu pracy oraz jakości dostarczanego produktu

Gdzie kupi毹dana informacja

Kontrolery CycleFlo firmy Graco zaprojektowano tak, aby umożliwiać jednoczesne przetwarzanie różnych materiałów w tej samej serii. Sterowane mikroprocesorami kontrolery serii pracują również pod dużymi ciśnieniami cieczy, z niskimi prędkościami przepływu, bez regulacji przepływu w kierunku do przodu.

CycleFloIIFeatures
  • Adjustable pump speed (from 10-200 cpm)
  • 32 programmable presets for cycle adaptability
  • Counts strokes and quanity of fluid being discharged ensuring specific, repeatable amount of fluid
  • Manual and remote capability
  • CycleFlo II is a simpler, more economical alternative with adjustable pump speed and remote capability

CycleFlo II Pneumatic Pump Controller
Power Requirements
120Vac, 50/60 Hz, .2A, 24W
120Vac, 50/60 Hz, .2A, 24W
Air Supply:
120 psi Max
0.8 MPa, 8 bar Max