Lär dig hur man målar skjul med färgspruta

Projektöversikt

Skjul är utmärkta för förvaring. Precis som ditt hus kan ditt skjul blekna med tiden. Med Magnum By Graco-sprutor är det enkelt att fräscha upp dess utseende med ett nytt lager färg eller bets.

Säkerhetsmeddelande: När du använder sprututrustning ska du vidta lämpliga säkerhetsåtgärder, vara alert och uppmärksam på potentiella faror. Bär skyddsutrustning som handskar, skyddsglasögon/glasögon, spraystrumpa (huva), hatt, ordentliga skor, dammask och andningsmask. Se till att det finns tillräcklig ventilation. Om du målar i närheten av apparater, stäng av dem. (Se säkerhetsföreskrifter i bruksanvisningen för sprutan). Läs alltid de specifika instruktionerna och säkerhetsrutinerna för den sprututrustning du använder.

Kvinna som målar uthus

Förslag på verktyg och utrustning

Komma igång/förberedelser

 1. Flytta alla dekorativa föremål bort från skjulet. Ta bort eventuella fågelbon eller annat skräp; använd sedan en högtryckstvätt och en rengöringslösning för att rengöra all smuts eller mögel som har samlats på skjulets ytor. Låt ytorna få tillräcklig tid att torka.
 2. Ta bort eventuella beslag, t.ex. dörrhandtag. Skrapa bort eventuell avskalad färg och reparera eventuellt skadad ytterbeklädnad, takfötter eller snickerier. Slå in eventuella lösa spikar. Slipa eventuella ojämna ytor och täta springor vid behov.
 3. Tejpa av/maskera eventuella snickerier och täck eventuella ytor som fönster som du inte vill ha sprutade, med plastfolie. Använd plastdukar för att täcka eventuella buskar.

Sprutning

 1. Välj det eller de sprutmunstycken som är bäst lämpade för den färg du använder och den yta som ska sprutas - ett brett fläktmönster är bäst för väggar, medan ett smalare 20 cm brett fläktmönster är bäst för snickerier och andra smalare områden. Se till att munstyckets hålstorlek inte överstiger sprutans maximala kapacitet (se bruksanvisningen). Om du använder färg från flera behållare, blanda den i en tom 10-litersbehållare för att säkerställa en jämn färg även om det finns små färgskillnader mellan enskilda färgburkar.

 2. Om du inte har så mycket erfarenhet av att sprutmåla, välj en plan yta, t.ex. baksidan av skjulet, som inte är lätt att se, för att börja med. Börja högst upp på området och arbeta dig neråt, spruta först eventuella takfötter eller undersidor av eventuella överhäng. Vilken riktning du ska spruta beror på konstruktionen - som en allmän regel ska du spruta alla synliga fackverk, träbalkar eller brädor genom att rikta sprutbilden så att den följer i längsled.

 3. Arbeta i sektioner endast så långt som du bekvämt kan nå och håll sprutmunstycket ungefär 30 cm från ytan. (En munstycksförlängning är ett användbart tillbehör, eftersom den gör att du säkert kan spruta svåråtkomliga områden som takfötter eller andra överhäng). Spruta de yttre kanterna först, för att "avgränsa" området som du ska spruta. För inre hörn riktar du sprutmunstycket direkt in i hörnet så att sprutbilden överlappar båda sidorna. Överlappa dina sprutpassager med 50 %.

 4. Efter att du har gjort klart takfoten kan du spreja själva ytterväggarna. Skär in runt fönster och dörrar först och spreja sedan de återstående plana områdena, överlappa varje passering med 50 %.

Rengöring

 1. Låt färgen eller betsen torka ordentligt innan du tar bort tejpen från dina snickerier. Detta kommer att resultera i skarpa, rena linjer.
 2. Ta bort alla övertäckningar från buskar och växter. Ta försiktigt bort all tejp och plastbeklädnad från fönster- och dörrlister.
 3. Sätt tillbaka alla beslag som du tagit bort, t.ex. dörrhandtag, låsbrickor och gångjärn.
 4. Rengör din airless-färgspruta efter varje användning. Följ anvisningarna i bruksanvisningen för Power Flush-rengöring med vattenbaserade material eller använd hinkmetoden för rengöring om det är tillämpligt. För mer information, se bruksanvisningen för sprutan. 
 5. Återställ alla andra dekorativa föremål på sin rätta plats.

Letar du efter fler videor att titta på?

Kolla in vårt utbildningscenter med videor som omfattar produktförberedelser, start- och saneringstips, sprutråd, felsökning och mycket mer.

Har du några produktfrågor?

Allmän support

Allmän support

Vi finns här för att svara på frågor och tillgodose dina behov.

Registrera din enhet

Registrera din enhet

Registrera din produkt och få en gratis flaska Pump Armor, en förvaringsvätska som förlänger pumpens livslängd.

Magnum by Graco