Lär dig att sprutmåla fasaden

Översikt över projektet

Uppdatera utseendet på ditt hus med ett nytt lager färg. Magnum by Graco-sprutor är lätta att använda och du blir klar på en bråkdel av den tid det tar att måla med en traditionell rulle eller pensel

Säkerhetsmeddelande: När du använder sprututrustning ska du vidta lämpliga säkerhetsåtgärder, vara uppmärksam och alert på potentiella faror. Bär skyddsutrustning som handskar, skyddsglasögon, sprutstrumpa (huva), hatt, ordentliga skor, dammask och andningsmask. Se till att det finns tillräcklig ventilation. Om du målar i närheten av apparater, stäng av dem. (Se säkerhetsföreskrifter i bruksanvisningen för sprutan). Se alltid de specifika instruktionerna och säkerhetsrutinerna för den sprututrustning du använder.

En man sprutmålar en husfasad

TITTA: Hur man målar sitt hus (4:20)


Föreslagna verktyg & utrustning

Komma igång/förberedelser

 1. Flytta alla utemöbler eller andra föremål, t.ex. en grill, bort från det område som ska besprutas. Ge gott om utrymme för dina verktyg och din utrustning. Tejpa av eventuella snickerier och täck alla ytor som du inte vill ha besprutning på, t.ex. fönster eller buskar, med plast.
 2. Använd en högtryckstvätt och en rengöringslösning för att tvätta hela det område som ska målas. Låt ytan få tid på sig att torka.
 3. Avlägsna eventuell smuts eller mögel och skrapa bort eventuell avskalad färg.
 4. Reparera eventuella skadade sidospår, soffor eller trim. Slå in eventuella lösa spikar. Slipa eventuella grova ytor och täta springor vid behov.

Utvändig färgsprutning

 1. Välj det sprutmunstycke som är bäst lämpat för den färg du använder och den yta som ska sprutas. Se till att munstyckets hålstorlek inte överstiger sprutans maximala kapacitet (se bruksanvisningen). Om du använder färg från flera behållare, blanda den i en tom 10-litersbehållare för att säkerställa en jämn färg även om det finns små färgskillnader mellan enskilda färgburkar.

 2. Om du inte har så mycket erfarenhet av att spruta, välj en plan yta, t.ex. husets sida eller ett annat område som inte lätt syns, att börja på. Börja högst upp på området och arbeta dig neråt, och spruta först eventuella takfötter eller undersidor av eventuella överhäng. Vilken riktning du ska spruta beror på konstruktionen - som en allmän regel ska du spruta alla synliga takstolar, träbalkar eller brädor genom att rikta sprutbilden så att den följer i längsled. Användbart tips: När du målar husets takfötter är en munstycksförlängning ett användbart tillbehör, eftersom den gör att du säkert kan spruta svåråtkomliga områden eller andra överhäng från din stege.

 3. Arbeta i områden endast så långt som du bekvämt kan nå och håll sprutmunstycket ungefär 30 cm (12 tum) från ytan. (En munstycksförlängning är ett användbart tillbehör, eftersom det gör det möjligt att säkert spruta svåråtkomliga områden som takfötter eller andra överhäng från stegen.) Spruta de yttre kanterna först, så att du "bandar" det område som du ska spruta. För inre hörn riktar du sprutmunstycket direkt in i hörnet så att sprutbilden överlappar båda sidorna. Överlappa dina sprutstreck med 50 %.

 4. Efter att du har gjort klart takfoten kan du spreja själva ytterväggarna. Skär in runt fönster och dörrar först och spreja sedan de återstående plana områdena, överlappa varje streck med 50 %.

Titta på videon sprejtekniker för fler tips om sprutning.
 

Rengöring

 1. Låt färgen torka ordentligt innan du tar bort tejpen från dina trim. Detta kommer att resultera i skarpa, rena linjer.
 2. Ta bort alla täckningar från buskar och växter. Ta försiktigt bort all tejp och plastbeklädnad från fönster- och dörrlister.
 3. Sätt tillbaka alla strukturer som du tagit bort, t.ex. belysningsarmaturer, husnummer eller fönsterluckor.
 4. Rengör din airless-färgspruta efter varje användning. Följ anvisningarna i bruksanvisningen för Power Flush-rengöring med vattenbaserade material eller använd hinkmetoden för rengöring om det är tillämpligt. För mer information, se bruksanvisningen för din spruta.
 5. Återställ alla andra föremål (möbler, grill osv.) på sin rätta plats.

Letar du efter fler videor att titta på?

Kolla in vårt utbildningscenter med videor som omfattar produktförberedelser, start- och saneringstips, sprutråd, felsökning och mycket mer.

Har du några produktfrågor?

Allmän support

Allmän support

Vi finns här för att svara på frågor och tillgodose dina behov.

Registrera din enhet

Registrera din enhet

Registrera din produkt och få en gratis flaska Pump Armor, en förvaringsvätska som förlänger pumpens livslängd.

Magnum by Graco