Optimera dina sprutresultat med elektrostatiska färgsprutpistoler

För att få ut alla fördelar med elektrostatiska färgsprutpistoler, måste du förstå hur de fungerar och vilka färgskikt som kan appliceras.

Sprutning med elektrostatiska sprutpistoler ger en utmärkt ytfinish. Elektrostatiska sprutpistoler ger också mycket hög överföringseffektivitet på upp till 90 %, vilket resulterar i kostnadsbesparingar för färg, minskade VOC-utsläpp (lättflyktiga organiska föreningar), mindre rengöring och snabbare produktion. 

För att kunna utnyttja fördelarna med elektrostatiska sprutpistoler, måste du förstå vilka material som kan sprutas, vilka beläggningar som ska användas och hur man optimerar överföringseffektiviteten för den manuella pistolen.
 

Elektrostatiska färgsprutor för låg till hög viskositet

Lösningsmedelsburna färger, inklusive låg-, medel- och högsolida färger, emaljer, lacker och tvåkomponentsfärger, kan tillförlitligt ge slitstarka och hållbara ytbehandlingar. Färgskikten appliceras ofta med luftsprutning eller air-assist airless-teknik.

  • Elektrostatisk luftsprutning använder ett lågtrycksvätskeflöde som blandas med tryckluft vid luftmunstycket för att finfördela materialet på ett kontrollerat sätt. Den används för applicering av vätskor med låg till medelhög viskositet för produkter som kräver en högkvalitativ, klass A eller dekorativ ytbehandling.

  • Air-assisted luftlös elektrostatisk sprutning använder en högtrycksvätskematning för finfördelning och tryckluft vid munstycket för mönsterstyrning. Air-assist airless elektrostatisk sprutning löser många problem som uppstår vid användning av färgskikt med hög viskositet och högsolida färger samt andra problem som är associerade med uppvärmning och användning av högre färgtryck för att underlätta finfördelning av mer viskösa material.

Så här fungerar elektrostatiska sprutsystem

Elektrostatiska sprutpistoler laddar materialpartiklar när de passerar eller får kontakt med en elektrod för att uppnå en högre överföringseffektivitet. De bygger på attraktionen hos motsatta elektriska laddningar. Materialet laddas elektrostatiskt när det passerar genom ett elektrostatiskt fält mellan elektroden framtill på pistolen och ett jordat föremål. Materialets laddade partiklar attraheras till det jordade (neutrala) objektet och bildar ett jämnt färgskikt. Därefter lindar sig det laddade materialet runt objektet, vilket ökar den ytstorlek som sprutas.
 

Att optimera omslagseffekten hos elektrostatiska sprutpistoler

Tack vare denna ”omslagseffekt”, lämpar sig elektrostatiska sprutpistoler extra väl för sprutning av rörformade produkter. Många parametrar avgör effektiviteten för hur materialet kan linda sig runt ytan. 

Dessa inkluderar:

  • Färgskiktets polaritet
  • Sprutpistolens spänningspotential
  • Lufthastigheten i sprutboxen
  • Jordningens effektivitet

För att erhålla bästa möjliga överföringseffektivitetsresultat (upp till 95 %) kombineras elektrostatiska sprutsystem ofta med finfördelare med roterande klocka, t.ex. Gracos ProBell®-serie. Kombinationen av dessa två avancerade teknologier garanterar utmärkta resultat och högeffektiv sprutning.
 

Bestämning av rätt färgskikt

För att kunna bestämma rätt färg för din elektrostatiska pistol, måste du se till dess ”resistivitet”. De material, lösningsmedel och reducerare som används i tillverkningen av färgskikt bestämmer resistiviteten. Detta kan mätas med en färgsondmätare, som mäter Mohm per centimeter resistans. De bästa elektrostatiska resultaten uppnås när beläggningens resistivitet ligger mellan 25 och 50 Mohm per centimeter. Att använda färg som färgtillverkaren har formulerat för elektrostatisk användning är vanligtvis den bästa lösningen.

LÖSNINGSMEDELSBURNA JÄMFÖRT MED VATTENBURNA FÄRGER

Lösningsmedelsburna färgsystem erbjuder fortfarande suveräna övergripande prestanda, applicering och utseendeegenskaper, men vattenburna material håller på att bli allt populärare pga. de allt striktare regelverken om luftkvalitet. De innehåller och avger mindre organiskt lösningsmedel till atmosfären samtidigt som de erbjuder vissa omlackeringsfördelar och lägre toxicitet.
Vattenburna material har låg resistivitet och kräver därmed en annorlunda hantering vid sprutning med elektrostatiska pistoler.
 

VARFÖR VÄLJA ELEKTROSTATISKA SPRUTPISTOLER FÖR VATTENBURNA MATERIAL?

Elektrostatiska pistoler ger inte bara  bättre ytfinish och högre överföringseffektivitet jämfört med konventionella luftsprutnings- och HVLP-pistoler, utan minskar även utsläpp av lättflyktiga organiska föreningar och förbättrar produktionshastigheten. Smarta kunder byter ut befintliga, konventionella luftsprutpistoler mot elektrostatiska sprutpistoler för vattenburna material i ett cirkulationssystem.
 

DE ELEKTROSTATISKA FÖRDELARNA UTAN ETT ISOLERINGSSYSTEM

En av de största fördelarna med elektrostatiska sprutsystem för vattenburna material som HydroShieldTM, är att man inte längre behöver krångla med ett särskilt blandningsrum. Denna lätthanterliga sprutningslösning ger i kombination med de professionella elektrostatiska sprutpistolerna Pro XpTM WB ett utmärkt resultat.
 

SPRUTNING AV VATTENBURNA MATERIAL – EN UTMANING?

Traditionellt har sprutning av vattenburna material med manuella luftsprutpistoler antingen krävt konventionella pistoler eller, för elektrostatiska pistoler, ett isoleringssystem. Nuförtiden säljs elektrostatiska system såsom HydroShield som kompletta lösningar. Inget behov av nya blandningsrum eller komplexa systemuppsättningar. HydroShield-systemet är enkelt att installera med parametrar som kan justeras på några sekunder via den användarvänliga styrenheten.

Överväg fördelarna med att gå över till elektrostatisk teknik innan du köper en ny pistol till dig själv eller din verksamhet.

 

Relaterade artiklar

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco