Ta kontroll över ditt färgblandningsrum

IPK (Intelligent Paint Kitchen)

 

Varför välja vårt nya Intelligent Paint Kitchen?


Som tillverkare behöver du lösningar som minskar oväntad stilleståndstid och energikostnader, samtidigt som du får en slutprodukt med högklassig ytbehandling. Detta gäller även ditt färgblandningsrum.
Gracos Intelligent Paint Kitchen är ett förprogrammerat system, allt du behöver göra är att ställa in parametrarna enligt dina önskemål och sedan är det bara att köra. Säkerställ topprestanda för ditt färgblandningsrum med tillgång till realtidsdata och kritiska funktioner. Hantera pumptryck, flödeshastigheter, tanknivåer och omrörarhastigheter utanför färgblandningsrummet.


Så här fungerar Intelligent Paint Kitchen

IPK (Intelligent Paint Kitchen) består av en uppsättning smarta givare, ställdon och styrmoduler som kommunicerar med varandra för att optimera balansen och prestandan hos ditt/dina färgmatnings- och färgcirkulationssystem. Det möjliggör pumpkontroll (tryck och flödeshastigheter), tankstyrning (tanknivåer och omrörarhastigheter) och övergripande (fjärr-) kontroll.

 

IPK (Intelligent Paint Kitchen)

Tankstyrning >

PUMPSTYRNING

Med pumpstyrningsmodulen kan du kontrollera vätsketryck och flödeshastigheter. Pumpstyrningen låter dig inte bara hålla ditt tryck och flöde stabilt och i balans, det säkerställer även optimal färgmatning till applikatorer och minskar färgskjuvning.Elektriskt eller pneumatiskt, valet är ditt

På den här webbplatsen använder vi vår elektriska pump för att visualisera systeminstallationen.
Intelligent Paint Kitchen fungerar även tillsammans med våra pneumatiska färgcirkulationspumpar.
 

pump-control.jpg
e-flo_dc_sm.jpg

- Elektriskt - 

E-Flo DC

En energieffektiv fram- och tillbakagående kolvpump som har en elektrisk borstlös motor med dubbel styrning

endura-flo_sm.jpg

- Pneumatiskt -

Endura-Flo

Liten till medelstor pump med dubbla membran som erbjuder branschledande spolningskapacitet

glutton_sm.jpg

- Pneumatiskt -

Glutton

4:1.pump är gjord för tuffa förhållanden och har varit en arbetshäst i branschen i många år

high-flo_sm.jpg

- Pneumatiskt -

High-Flo

Kolvpump med fyra kulor som betjänar medelstora till stora cirkulationsappliceringar med användning av den kapslade 4-kulors pumpdelen som kräver lite underhåll


Så här går styrningen av vätsketryck och flödeshastigheter till

Intelligent Paint Kitchen ger dig möjlighet att välja mellan tryck-, flödes- och hybridläge.
Dessa lägen är tillgängliga för både elektriska och pneumatiska pumpar.
 

Tryckläge

1. Målvätsketrycket ställs in i pumpstyrningsmodulen.
2 Vätsketryckgivarna mäter vätsketrycket inne i färgcirkulationslinjen:

 • Vid pumputloppet
 • Vid returtryckregulatorn

3. Pumpkontrollmodulen jämför målvärdets färgtryck med det faktiska färgtrycket vid pumputloppet.
4. Färgcirkulationspumpen justerar automatiskt trycket (PID, sluten loop) för att motsvara det inställda trycket.
5. Detta resulterar i ett stabilt tryck i färgcirkulationsledningen och minimala pulsationer vid pumputloppet.


Flödesläge

1. Målvätsketrycket ställs in i pumpstyrningsmodulen.
2. Returtryckregulatorn är inställd för att tillföra det önskade vätsketrycket i systemet.
3. Färgcirkculationspumpen cirkulerar färgen vid önskad flödeshastighet, baserat på pumpens volym och kolvens position.
4. Detta resulterar i en stabil flödeshastighet i cirkulationsledningen, medan systemet övervakar tryckomvandlarna för att förebygga pumprusning.


Hybridläge

1. De minimala och maximala flödeshastigheter som krävs av cirkulationsförhållandena ställs in i pumpstyrningsmodulen.
2. De minimala och maximala flödeshastigheter som krävs för att upprätthålla korrekta sprutförhållanden ställs in i pumpstyrningsmodulen.
3. Systemet hanterar pumptrycket och flödeshastigheten aktivt för att hålla systemet inom tryck- eller flödesdriftsfönstret.
4. Förändringar av viskositet eller antal pistoler får systemet att justera färgcirkulationspumpen och returtrycksregulatorn för att bibehålla systemtryck och flödeskrav.


Så här håller den ditt tryck och flöde stabilt och i balans.

1. En produktions- och icke-produktionsprofil är inställd i pumpstyrningsmodulen:

Produktionsläge
 • Konstant tryck
 • BPR öppen/stängd procentandel inställd av användare
Icke-produktionsläge (viloläge)
 • Konstant flöde för att hålla färgen i optimalt skick
 • Returtrycksregulatorn så öppen som möjligt (beroende på färgen)

2. Den elektriska/pneumatiska omvandlaren uppnår automatiskt börvärdet för BPR.
3. Den elektriska/pneumatiska omvandlaren justerar returtrycksregulatorn, beroende på vilket målreturtryck som krävs.

TANKSTYRNING

Tankstyrningsmodulen möjliggör övervakning och styrning av tanknivåer och omrörarhastigheter.
Detta gör färgens viskositet enhetlig, vilket resulterar i en tillförlitlig och förstklassig ytbehandling.

Så här styrs tanknivåer

1. Tankens målnivå ställs in i tankstyrningsmodulen.
2. Radarnivågivaren mäter tanknivån inuti produktionstanken: tankmålnivån och tankfyllningsnivån.
3. Radarnivågivaren känner av om tankfyllningsnivån har uppnåtts och kommunicerar med tankstyrningsmodulen.
4. Tankstyrningsmodulen aktiverar påfyllningspumpens magnetventil, som startar påfyllningspumpen.
5. Påfyllningspumpen fyller på produktionstanken tills tankmålnivån har uppnåtts. 
6. Denna sekvens upprepas baserat på färgnivåförändringar i produktionstanken.


Så här styrs omrörarhastigheter

1. De elektriska omrörarparametrarna är inställda:

 • Minimihastighet (%)
 • Minimitanknivå (%) 
 • Maximal hastighet (%) 
 • Maximal tanknivå (%) 
 • På-av-tidsprogrammering

2. Radarnivågivaren mäter nivån inuti produktionstanken och skickar en 4-20 mA-signal till pumpstyrningsmodulen och övervakningsboxen.
3. Drivsystemet med variabel frekvens (som styrs av tankstyrningsmodulen och övervakningsboxen) aktiverar den elektriska omröraren.
4. Omröraren saktar automatiskt ner när tanknivån sjunker och ökar automatiskt hastigheten när tanknivån stiger.

tank-control.jpg

ÖVERGRIPANDE (FJÄRR-) KONTROLL

Övervakningsboxen och HMI-pekskärmen låter dig fjärrstyra färgblandningsrummet och ger dig smidig åtkomst till avgörande färgcirkulationsdata utanför det farliga området. Detta förbättrar inte bara säkerheten för medarbetare, utan tillhandahåller även realtidsinformation som kan användas för att förbättra arbetsmiljön.

Så här fungerar styrning utanför det farliga området

1. Inställningar av pump- och tankstyrning och konfigurationer görs via pumpstyrningsmodulen och tankstyrningsmodulen.
2. Alla inställningar och konfigurationer kan även göras utanför det farliga området via HMI-pekskärmen.
3. Övervakningsboxen kommunicerar med alla avgörande Intelligent Paint Kitchen-komponenter:

 • Pumpstyrningsmodul
 • Tankstyrningsmodul
 • HMI-pekskärm
 • Drivsystem med variabel frekvens (VFD)

4. Utanför det farliga området görs färgköksstyrning och realtidsåtkomst till nyckeldata via HMI-pekskärmen.

overall-control.jpg

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde

Har du produktfrågor?

Teknisk support

Teknisk support

+32 89 770 847

Måndag till fredag
08.30–17.00 centraleuropeisk tid

Allmän support

Allmän support

+32 89 770 865

Måndag till fredag
08.30–17.00 centraleuropeisk tid

Graco