De fem vanligaste utmaningarna i färgblandningsrummet (och hur man hanterar dem)

Ett färgblandningsrum är en oersättlig tillgång i alla målningslinjer. De innebär dock alltid utmaningar. För att få ut det mesta av ditt färgblandningsrum måste du veta hur du ska hantera de vanligaste utmaningarna.

Förvarar och blandar du ytbehandlingsfärger? Då vet du säkert att utöver fördelarna medför traditionella färgblandningsrum även viktiga utmaningar – från operatörssäkerhet till effektivitet. Vi ska i korthet diskutera de fem vanligaste utmaningarna och förklara hur man hanterar dem.

Utmaningar med traditionella färgblandningsrum

 1. Konceptet förlitar sig för mycket på människor
  Ett traditionellt färgblandningsrum kräver massor av manuellt arbete: kontroll av färgnivåer, tillförsel av ny färg, övervakning och styrning av tank- och vätskeparametrar, ändringar av inställningar etc. Alla dessa mänskliga åtgärder gör arbetet mindre effektivt och dessutom farligare. Ju kortare tid operatörer måste befinna sig i farliga, bullrande och smutsiga miljöer, desto bättre.

 2. De är svåra att hålla igång
  Alla verkstadsägare och produktionschefer oroar sig över samma sak: produktivitet. De vill undvika stilleståndstider så mycket som möjligt eftersom det påverkar resultatet negativt. Särskilt om målningslinjen ofta kräver renspolning och underhåll är det en stor utmaning att hålla den igång.

 3. De är dyra att underhålla
  Manuellt arbete och stillastående målningslinjer är de mest kostnadsdrivande faktorerna för traditionella färgblandningsrum. Det är inte förvånande att alla målningslinjeägare ständigt söker vägar att hålla produktions- och underhållskostnader så låga som möjligt.

 4. De erbjuder begränsad kontroll och övervakning
  Bästa sättet att undvika stillastående måliningslinjer och att få bästa ytkvalitet är att noggrant övervaka färgcirkulationen och att styra vätsketryck och flöden. Traditionella färgblandningsrum erbjuder emellertid begränsad styrning och övervakning. Detta gör det svårt att hålla tryck och flöde stabila och balanserade, vilket är viktigt för att minska färgskjuvning och säkerställa optimal färgmatning till applikatorerna.

 5. Det är inte förberett för Industry 4.0
  Industry 4.0 är den nya standarden i moderna fabriker och produktionsmiljöer. I en så kallad smart fabrik är maskiner digitalt anslutna och övervakade för att man ska få inblick i processerna och för att optimera den övergripande produktionsprestandan och effektiviteten. Traditionella färgblandningsrum är inte förberedda för Industry 4.0, vilket gör dem till en akilleshäl i en smart produktionsanläggning.

Så här hanterar man dessa utmaningar: IPK (Intelligent Paint Kitchen)

Det enklaste sättet att hantera dessa utmaningar är med Gracos Intelligent Paint Kitchen. Det är en smart uppsättning av givare, manöverdon och styrmoduler som kommunicerar med varandra och som låter dig styra och övervaka tryck, flödeshastigheter, nivåer i tankar och omrörarvarvtal från en plats utanför det farliga området.

Gracos Intelligent Paint Kitchen ger många fördelar jämfört med traditionella färgblandningsrum:

 • Underhåll och mänskliga ingrepp hålls nere till ett absolut minimum.
 • Avancerad pump- och tankstyrning minskar risken för oväntade stillestånd
 • Det behövs ingen dyr PLC-programmering, vilket drastiskt sänker kostnaderna
 • Alla åtgärder och funktioner kan fjärrstyras från HMI-pekskärmen
 • Alla data lagras så att du kan analysera och spåra hela ytbehandlingsprocessen
 • Systemet är förberett för Industry 4.0 och utrustat med teknik för IoT

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde

Har du produktfrågor?

Teknisk support

Teknisk support

+32 89 770 847

Måndag till fredag
08.30–17.00 centraleuropeisk tid

Allmän support

Allmän support

+32 89 770 865

Måndag till fredag
08.30–17.00 centraleuropeisk tid

Graco