Så här förbättrar du operatörssäkerheten i färgblandningsrummet

När du arbetar med färger är du ständigt utsatt för antändliga och farliga substanser. När du driver en färglinje är du ansvarig för dina medarbetares säkerhet. Det finns ett enkelt sätt och kostnadseffektivt sätt att förbättra säkerheten i färgblandningsrummet.

Ditt färgblandningsrum är en farlig och ohälsosam miljö för operatörer. I denna artikel listar vi de viktigaste säkerhetsproblemen i färgblandningsrummet och hur du kan hantera dem.

Säkerhetsproblem i färgblandningsrum

Alla som driver en färglinje ansvarar för sina medarbetares hälsa och säkerhet. Eftersom man arbetar i en farlig miljö måste man vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda operatörerna för de största säkerhetsproblemen i färgblandningsrummet.

  1. Bullrig och smutsig miljö
    Ett färgblandningsrum innehåller flera pneumatiska pumpar som bullrar en hel del. Bästa sättet att skydda operatörer från denna bullriga och påfrestande miljö är att låta dem vistas där så kort tid som möjligt. Även traditionella färgblandningsrum är långt ifrån rena och prydliga. Färgspill, damm och andra oönskade substanser kan orsaka hälsoproblem.

  2. Övervägande farliga områden
    När operatörerna går in i färgblandningsrummet, riskerar de att stöta på en rad olika farliga substanser. Att exponeras för dessa substanser, antingen genom inandning av ångor, aerosoler eller dimma, eller genom hudabsorption kan orsaka personskada eller dålig hälsa, inklusive andningsproblem såsom astma och t.o.m. lungcancer.

  3. Osäkra operatörsrutiner
    Ett traditionellt färgblandningsrum kräver massor av manuellt arbete: kontroll av färgnivåer, tillförsel av ny färg, övervakning och styrning av tank och vätskeparametrar, ändringar av inställningar etc. Till och med i ventilerade utrymmen exponeras arbetare för en viss grad av toxiska kemikalier i det slutna och färgblandningsrummet med begränsat utrymme. Eftersom många färger även är antändliga, kan felaktig hantering orsaka brand eller explosion.

Så här hanterar du dessa säkerhetsproblem: IPK (Intelligent Paint Kitchen)

Det finns ett enkelt sätt och kostnadseffektivt sätt att förbättra operatörssäkerheten i färgblandningsrummet: Gracos Intelligent Paint Kitchen. Det består av en smart uppsättning av givare, ställdon och styrmoduler som kommunicerar med vandra och låter dig styra färgrummet och konsultera avgörande färgcirkulationsdata i realtid från en plats utanför den farliga miljön. Underhåll och manuella ingrepp hålls nere på ett minimum, vilket innebär att operatörer inte behöver gå in i den farliga miljön lika mycket som med ett traditionellt färgblandningsrum.

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde

Har du produktfrågor?

Teknisk support

Teknisk support

+32 89 770 847

Måndag till fredag
08.30–17.00 centraleuropeisk tid

Allmän support

Allmän support

+32 89 770 865

Måndag till fredag
08.30–17.00 centraleuropeisk tid

Graco