Så här gör du ditt färgblandningsrum Industry 4.0-redo

Industry 4.0 är den nya standarden i moderna fabriker och produktionsmiljöer. I en smart fabrik är maskiner digitalt anslutna och övervakade för att man ska få inblick i processerna och för att optimera produktionsprestanda och effektivitet. Visste du att även du kan göra ditt färgblandningsrum Industry 4.0-redo?

Traditionella färgblandningsrum är inte redo för Industry 4.0, vilket gör dem till en akilleshäl i en smart produktionsanläggning. Men med en enkel och kostnadseffektiv expansion är det möjligt att göra ditt färgblandningsrum Industry 4.0-redo.

Vad är Industry 4.0?

Industry 4.0 anspelar på den 4:e industriella revolutionen i vilken alla delar i en fabrik är digitalt anslutna till ett och samma nätverk och delar information. Genom att integrera Sakernas internet (Internet of Things, IoT), molndatorberäkning, artificiell intelligens (AI) och andra tekniker, ökar de så kallade smarta fabrikerna sin produktionsprestanda och effektivitet. Maskinerna anger hur mycket de producerar, vilken status de har och vilka delar som behöver bytas ut. Produkterna utbyter också information: Givare anger var de befinner sig i produktionskedjan och om de uppfyller alla krav.

Designprinciper och mål för Industry 4.0

Industry 4.0 är mer än bara implementering av nya tekniker. Alla produktionsprocesser genomgår en transformation baserat på fyra designprinciper:

 1. Sammankoppling 
  I en smart fabrik är alla delar anslutna för att dela värdefull information gällande maskin- och produktstatus, underhållsproblem, produktionsefterfrågan osv. Det byggs även broar till omvärlden.

 2. Informationstransparens
  Alla data samlas in och lagras i ett centralt nätverk. Denna värdefulla information ger dig realtidsdata och insikter, som tillhandahåller en tydlig översikt över alla delar i organisationen. Den låter dig reagera snabbare och göra framtida förutsägelser tack vare artificiell intelligens.

 3. Teknisk assistans
  Maskinerna kommer inte att ta över våra jobb, men våra uppgifter kommer att förändras. En arbetare som använder sina händer för att tillverka en specifik del kommer att fortsätta göra det, men det kommer att göras i ett förändrat eller ett virtual reality-utrymme. De aktuella jobbfärdigheterna behöver kanske bara uppgraderas, inte göras om helt. Nya tekniker tillhandahåller den tekniska assistans som gör produktionen enklare och mer effektiv.

 4. Decentraliserade beslut
  Bara för att information samlas på en central plats, betyder inte det att maskiner inte längre kommer att lagra och bearbeta data lokalt. Av säkerhets-, flexibilitets och effektivitetsskäl är det viktigt att system kan fatta decentraliserade beslut.

Industry 4.0 i färgblandningsrummet

Färgblandning är ett viktigt steg i färgprocessen. Om den inte utförs på rätt sätt, kan det skapa massor av problem längre ner i produktionskedjan: färgskjuvning, dålig ytbehandlingskvalitet, upprepad spolning, oönskad stilleståndstid etc. Genom att lägga till smart teknik för att noga övervaka färgkvalitet och förutsäga maskinfel, kommer färglinjer att bli mer effektiva och få bättre resultat. Ett smart färgblandningsrum kan arbeta på egen hand, samla in data och justera sina processer i enlighet med detta.

Gracos Intelligent Paint Kitchen: Redo för Industry 4.0

Det finns ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att introducera din färglinje för Industry 4.0: Gracos Intelligent Paint Kitchen. Detta är ett smart, modulärt, enkelt och kostnadseffektivt system för övervakning och styrning av ditt färgblandningsrum utan att behöva använda en PLC.

Givarna, ställdonen och styrmodulerna i Intelligent Paint Kitchen kommunicerar med varandra för att optimera prestandan för din färgmatning och ditt cirkulationssystem. Systemet ansluts via internet, är utrustat med IoT-teknik och fullständigt Industry 4.0-redo. Alla data kan visualiseras och lagras så att du kan analysera och spåra hela ytbehandlingsprocessen.

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde

Har du produktfrågor?

Teknisk support

Teknisk support

+32 89 770 847

Måndag till fredag
08.30–17.00 centraleuropeisk tid

Allmän support

Allmän support

+32 89 770 865

Måndag till fredag
08.30–17.00 centraleuropeisk tid

Graco