John Deere-fabrik i Mannheim installerar färgpumpsystemet 2KS från Graco

För att uppfylla stränga kvalitetskrav och öka processtillförlitligheten har John Deere-fabriken i Mannheim investerat i ett nytt färgpumpsystem från Graco.

Den välbekanta och slående färgkombinationen mörkgrönt chassi med gula hjulfälgar gör att man lätt känner igen John Deeres jordbruksmaskiner på långt håll. De är dock inte de enda kulörer som används. Dessa fordon kan också målas i orange – vilket främst uppskattas i större och mindre städer – eller i specialkulörer som gult och vitt för att tillgodose kundens önskemål.

John Deere-fabriken i Mannheim i Tyskland tillverkar över 20 olika modeller i flera olika versioner och konfigurationer vid en hastighet av 200 maskiner per dag.

Efter zinkfosfatbehandling får drivenheterna, ramarna och smådelarna ett primerskikt med epoxibaserad katodisk elektrodposition (CED), varefter toppskiktet appliceras. Ett 2K PUR högsolitt färgskikt används och appliceras i en produktionslinje såväl av robotar som manuellt. 
 

Höga kvalitetskrav

Kraven på ytbehandlingskvalitets för maskinerna är nästan lika höga som inom bilindustrin. För att uppfylla dessa höga krav fullt ut beslutade man i slutet av 2016 vid John Deere-fabriken i Mannheim att investera i ett nytt färgsystem. Målet var att öka processäkerheten och minska underhållsbehovet. Den befintliga Graco-utrustningen hade varit i ständig drift sedan 2005, och även om Graco-maskinerna hade fungerat perfekt började de visa tecken på slitage.

John Deere-chefer tillsammans med färgleverantörerna Gross & Perthun passade vid förra årets PaintExpo på att få in offerter på modernare system. Till slut sa de ja till att gå över till L&S Oberflächentechnik, en systemleverantör för yt- och applikationsteknik, materialförsörjning och automatisering.

Promix 2ks


Antalet system minskade från 16 till 12

Genom att ta med toning i det nya pumpsystemet kunde antalet enheter minskas från 16 till 12. Tidigare kunde endast ett färgskikt och en härdare hanteras, men nu är det möjligt att köra upp till 30 färgskikt. Det gör det lättare att applicera färgen, blandningen blir bättre och färgskiktet blir renare.

Systemen stödjer fjärrförfrågningar och kan därför nås från en PC så att de kan styras direkt av L&S i östra Westfalen eller av färgtillverkaren Gross & Perthun i Mannheim. Denna systemintegration banar också väg för Industry 4.0 i lackeringsverkstäder. Dessutom är det nu möjligt att mäta mängden färg och applikationstider, vilket ökar kostnadseffektiviteten och kvaliteten samt möjliggör målstyrd utbildning för nya medarbetare.
 

Tre veckors installation

Under den veckolånga semestern på fabriken i Mannheim i oktober 2016 och de två efterföljande veckorna installerade L&S 12 nya Graco 2KS-system. Blandnings- och doseringssystemet 2KS passar för manuella och automatiska applikationer och kan hantera upp till 30 färgskikt i lager och fyra härdare. Det fungerar med både högt och lågt tryck och medger sekventiell och dynamisk utmatning. Det har också en programmerbar sköljningssekvens och utökad rapporteringsfunktionalitet för att spara och hantera systemets alla process- och driftsparametrar. Detta gör det lättare att exempelvis registrera kostnader och se till att kvalitetskraven för varje enskild komponent följs. Graco 2KS ger maximal noggrannhet vad gäller blandningsförhållandet och återkoppling av kritiska processvariabler och har dessutom inbyggd systemsäkerhet.

Förutom de 12 stationära enheter som är fabriksinstallerade gör en mobil Graco ProMix-modell det möjligt för John Deere att hantera ett oförutsett strömavbrott. Denna enhet är utformad uteslutande för manuella applikationer, kan hantera upp till tre färgtoner och är utrustad med USB-rapporteringsfunktion. Det innebär att i händelse av strömavbrott kan normal drift återupptas på kortast möjliga tid utan att man behöver avbryta produktionsflödet längre än nödvändigt.

John Deere - Logotyp

Underhållsintervall väsentligt förlängda

Fördelarna med det nya systemet är uppenbara: Det gamla systemet krävde underhåll minst en gång per månad; nu behöver underhåll utföras bara var tredje månad. Blandningskammaren behövs inte längre eftersom de nya enheterna har ett helt annat insprutnings- och sköljningskoncept, vilket leder till enorma materialbesparingar. Det är omöjligt att göra dåliga blandningar vilket eliminerar behovet för omarbetning. Förbrukningen av dyr tryckluft har också reducerats avsevärt.

Merkur-pumparna i det centrala färgpumpsystemet, som också tillverkas av Graco, har också uppdaterats. Det finns fem pumpstationer i solokabinen och tre pumpstationer i det mobila 2K-systemet. Pistolsköljstationerna uppgraderades också, och nya pistolsköljstationer för applikationsutrustningen integrerades för att säkerställa en övervakad, felfri och säker sköljning. I framtiden kommer L&S Oberflächentechnik att ta över den tekniska servicen i Mannheim.

Product-Lifetime-Promix-2KS.png

Mer information

För mer information om Gracos 2Ks-system och Merkur-pumpar, fyll i kontaktformuläret nedan.

 

MER INFORMATION

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco