Rottne Industri firar sitt 50-årsjubileum med ett nytt lackeringssystem från Graco.

Det som ursprungligen började som Börjes Mekaniska med Börje-lastaren, blev Rottne Industry. Det svenska företaget tillverkar skördare och skotare för skogsindustrin. 

250 anställda tillverkar ungefär 200 maskiner om året. Huvudproduktionen är förlagd till Rottne, liksom produktutveckling, service och utbildning. De största skotarna, Rottne SMV-Rapid, tillverkas i anläggningen som ligger i Stensele i norra Sverige. Den tredje tillverkningsenheten i Lenhovda producerar kranar och vagnar.

Företaget ägs av Börje Karlsson och hans familj, med tre nyckelpersoner i företagsledningen. En skördare av modellen H20, kostar 0,5 miljoner euro och kunderna kräver en tålig ytbehandling med toppkvalitet. Alla produkter lackeras som komponenter och monteras därefter som en leveransklar maskin. Det är därför extremt viktigt att alla komponenterna i maskinen har samma nyans och utseende. För att tillgodose slutanvändarnas höga krav har Rottne Industri investerat i ett lackeringssystem från Graco för sina enheter. Valet föll på den ProMix-doseraren med automatiska kulörbyten.

Rottne-skördare


Förbättrad ytbehandlingskvalitet och tålighet

Gracos patenterade dosering i sekvens efter volym, övervakning av blandning i realtid och möjligheten att hämta produktionsdata till ett fabriksnätverk, var nyckelfunktioner som påverkade valet av Gracos 2K-system. Eftersom viskositeten och temperaturen hos komponenterna ibland varierar från sats till sats, kan doseringsnoggrannheten påverkas negativt om pistolen öppnas och stängs frekvent. Överdosering av någon av komponenterna syns direkt på det slutgiltiga resultatet. Med sekvensdosering och elektronisk övervakning i ProMix, uppstår problemet aldrig.

ProMix har ett automatiskt kulörbytessystem för fyra kulörer med programmerbara renspolningssekvenser som ger ett mycket ekonomiskt spolsystem. En pistolspolbox installeras för att ytterligare optimera renspolning och fyllning av den elektrostatiska Pro Xs 4 AA-pistolen. Färgpanelen sitter i färgblandningsrummet och matas av Merkur-pumpar med ett förhållande på 40:1 från 200-litersfat.

För att förbereda sig på nästa generations vattenburna material, har Graco-distributören Smekano installerat lockmonterade omrörare i lyftare, alla i rostfritt stål. Becker-Syntema föreslog oxiranester, ett modifierat epoxisystem, med 65 % torrhalt. I jämförelse med det tidigare alkydfärgsystemet, med endast 45 % torrhalt, kommer Rottne att få en bättre lackering och beständighet samtidigt som VOC-värdet minskar avsevärt. Med arbetarnas hälsa i fokus är både utomhus- och inomhusmiljön mycket viktiga för Rottne och ProMix kommer att bidra till att förbättra detta.

Smekano installerade också ett ProMix-system i fabriken i Stensele i norra Sverige, där en ny konfiguration med två pistolspolboxar på en ProMix också fungerar tillfredsställande.

MER INFORMATION

Fyll i formuläret nedan för att få mer information om ProMix-doserare och elektrostatiska pistoler.

Rottne-logotyp

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco