TÖMNINGSSYSTEM FÖR SANITETSFAT KAN VARA EN RIKTIG LIVRÄDDARE


 


Manuella metoder för fattömning kan vara tröttsamma, tidskrävande, ohygieniska och rent ut sagt farliga för anställda. Automatisk fattömning gör processen mycket säkrare.

I dag är fattömning ofta en manuell process. En metod innebär att någon skopar ur produkt från ett fat, vilket kan vara väldigt ohygieniskt. En annan metod innebär att man kedjar eller klämmer fast fatet och sedan, från en höjd, tömmer ut produkten i ett tråg eller en behållare, vilket kan vara mycket riskfyllt. Efteråt sprutar arbetare vatten för att tömma det kvarvarande materialet från botten och sidorna av fatet. Dessa processer kan vara farliga, eftersom de potentiellt kan skada den anställda och negativt påverka produktkvaliteten. Genom att installera ett fattömningssystem går det att förhindra båda dessa problem.

Fattömmare gör det säkrare att tömma ut fatinnehåll. De är bäst lämpade för att tömma högviskösa material, och de kan transportera tomatpuré och jordnötssmör, oljor och siraper.

Standardtiden för att tömma ett fat är cirka 5 minuter jämfört med 30 minuter eller längre för manuella processer. Dessutom behöver man ofta efter tillsättning av vatten under manuella processer dränera vattnet, vilket tar längre tid och kan kontaminera produkten.

Fattömmaren får nästan med all produkt från botten och sidorna. En högpresterande fattömmare med en uppblåsbar tätning för skrapa lämnar mindre än 1 % produkt kvar i botten av fatet.

Pumparna är en nyckelkomponent i tömningssystemet. En av de vanligaste pumparna i en fattömmare är en luftdriven sanitetspump med dubbla membran. Ett tömningssystem med en membranpump kan tömma material med viskositet upp till 100 000 centipois (CP). Tömningssystem med inbyggd membranpump kan hantera fruktjuicekoncentrat, salladsdressingar, kryddor och såser.

Man kan använda en fattömmare med inbyggd sanitetspump av kolvtyp för att tömma material med viskositet över 100 000 centipois (CP). Kolvpumpar kan generera högre tryck för att transportera högviskösa material längre. Kolvpumpar har olika förhållanden. Till exempel tillhandahåller en 12:1 kolvpump ett utloppsflödestryck som är 12 gånger högre än inloppslufttrycket, upp till 1 200 psi. Det här utloppsflödestrycket kopplat med nedtrycket i fatavlastarens tryckplatta gör det möjligt att tömma högviskösa material såsom jordnötssmör och karamell, vilket hade varit väldigt svårt med en pump med dubbla membran.

Vi har installerat en uppblåsbar tätning för skrapa på tryckplattan för att uppnå en tömningsgrad som är högre än 99 procent. Användaren ställer om en brytare som blåser upp tätningen till lämpligt tryck när tryckplattan och tätningen är inne i fatet. Tätningen upprätthåller trycket och skrapar försiktigt sidorna av fatet medan tryckplattan kör uppifrån och ner.

Bearbetare behöver utrustning som är smidig att demontera, rengöra och återmontera. Snabbkopplingar är att föredra framför bultade montage. Lättreparerade luftventiler är att föredra framför luftventiler med 30+ delar, och övergjutna PTFE-membran är att föredra framför membran med en membranplatta som är exponerad på vätskesidan. PTFE-membran förhindrar bakterieansamlingar mellan membranplattan på vätskesidan och membranet. Alla designegenskaper som underlättar rengöringen av enheten.

Därutöver har vi gjort stora framsteg med kontrollalternativen. Vi erbjuder många kontrollalternativ, från exponerade manuella kontroller till helautomatiserade LED-kontrollsystem, via en kontrollpanel med pekskärm. Funktionerna inkluderar en helautomatiserad tömningssekvens, lagring av ingredienser/recept, pumpluftning, utloppskontroll samt steginställningar för tryckplattan; för att eliminera behovet av onödiga manuella ingripanden och automatisera tömningsprocessen.

Fat kommer ofta i olika storlekar och former. Ingrediensleverantörer ändrar konstant storleken och formen på faten – från koniska till raka. Köp alltid tömmare som är framtidssäkra och kan hantera fat av olika storlekar och former, särskilt om ett fat liknar en kon snarare än en cylinder. En fattömmare kan kosta mycket, men betala av sig själv redan det första året genom arbetsbesparingar och ökad säkerhet för de anställda och produkterna.

DrumUnloader.jpg

Kontakta en expert

Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Du måste ange en giltig e-postadress.
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco