VARFÖR INVESTERA I ETT AVLASTNINGSSYSTEM FÖR SANITETSFAT?


 


Fattömningssystem kan underlätta transporten av högviskösa media.

Fatavlastare är en perfekt lösning för högviskösa och svårtransporterade material. De kan transportera tomatpuré och jordnötssmör samt ingredienser för hygienprodukter och smink.

I dag har många mat- och hygienartikelproducenter personal som manuellt öser ut produkten ur fatet. Andra kedjar eller klämmer fast fatet och höjer det över produkttråget eller -behållaren. Sedan sprutar de vatten över fatet för att ta bort rester. Dessa processer kan vara farliga för anställda och kompromissa med produktsäkerheten. Du kan förhindra dessa problem genom att installera ett fattömningssystem.

 

Fördelar

Fattömmare sparar tid och pengar. Som standard tar det cirka fem minuter för en fattömmarett tömma ett fat. Liknande processer kan ofta ta längre än 30 minuter med andra metoder. Dessutom, när man tillsätter vatten i materialet för produktborttagning behöver man ofta dränera det i ett senare skede i processen, vilket kostar mer, tar längre tid och kan exponera produkten för föroreningar.

Fatavlastaren sparar inte bara tid under tömningsprocessen, utan även pengar eftersom den inte lämnar kvar någon produkt i fatet. Vid ösning eller manuell tömning får man inte ut all produkt ur fatet. En högpresterande fattömmare med en uppblåsbar tätning för skrapa lämnar vanligtvis mindre än 1 % produkt kvar i fatet.

 

Vanliga pumptekniker

En av de vanligaste pumparna i en fattömmare är en luftdriven sanitetspump med dubbla membran. Ett tömningssystem med en membranpump kan tömma material med viskositet upp till 100 000 centipois (CP). Tömningssystem med inbyggd membranpump kan hantera fruktjuicekoncentrat, salladsdressingar, kryddor och såser. Vi rekommenderar en fattömmare med sanitetspump av kolvtyp för användare som behöver tömma material med en viskositet högre än 100 000 centipois (CP) från fatet. Kolvpumpar kan generera högre tryck för att transportera högviskösa material längre.

Kolvpumpar har olika förhållanden. Till exempel tillhandahåller en 12:1 kolvpump ett utloppstryck som är 12 gånger högre än inloppslufttrycket, upp till 1 200 psi. Det här utloppstrycket kopplat med det nedåtgående trycket i fatavlastarens tryckplatta gör det möjligt att enkelt tömma högviskösa material såsom jordnötssmör och karamell.

 

Hälsa och säkerhet

Vi har alla läst om problem med föroreningar vid produktionsanläggningar. När personal lutar sig över ett fat och manuellt öser ur produkten utgör det en potentiell föroreningsrisk. Dessutom är fatet öppet, vilket exponerar produkten för luftburna bakterier—något som ett fatavlastningssystem med en tryckplatta och uppblåsbar tätning för skrapa förhindrar.

Även personalsäkerhet är ett problem. Föreställ dig vilken skada ett fastklämt eller kedjat upphängt 200-kilos fat som faller till marken kan göra. Fattömningssystem eliminerar den här typen av olyckor i fabriker.

 

Nyliga framsteg

Stora framsteg har gjorts inom fattömningstekniken. Först var det skapandet av den uppblåsbara tätningen för skrapa på tryckplattan. Tätningen blåses upp till lämpligt tryck när tryckplattan och tätningen är inne i fatet. Tätningen upprätthåller trycket och skrapar försiktigt sidorna av fatet medan tryckplattan kör uppifrån och ner. Detta gör det möjligt för användare att uppnå en tömningsgrad över 99 procent. Den uppblåsbara tätningen förhindrar att produkter ”trycks förbi” tryckplattan, vilket en plantätning inte kan.

Nu är det dessutom mycket enklare att rengöra fatavlastaren. Producenter behöver utrustning som är enkel att demontera, rengöra och sedan återmontera. Snabbkopplingar kan ersätta bultade montage. Lättreparerade luftventiler kan ersätta luftventiler med många delar, och övergjutna PTFE-membran kan ersätta membran med en membranplatta som är exponerad på vätskesidan. Dessa övergjutna membran förhindrar bakterieansamlingar mellan membranplattan på vätskesidan och membranet. Allt detta minimerar stilleståndstiden för rengöring.

En stor utmaning för livsmedelsfabriker är att faten kommer i olika storlekar och former (från koniska till raka). Det är viktigt att ta hänsyn till detta innan man köper en fatavlastare. Dock har vissa tömmare en uppblåsbar tätning för skrapa och kan hantera fat med innerdiametrar från 48,26 cm (19 tum) till 60,96 cm (24 tum).

 

Lönsamhet

Stor lönsamhet är att vänta efter installationen av fattömningssystem. Till exempel kan en fabrik som manuellt öser 10 fat varje dag, 300 dagar om året, ha tjänat in kostnaden för en ny fattömmare inom ett år, tack vare kostnadsbesparingarna för material och arbetskraft. Med en sådan lönsamhet är fattömmaren en smart och värdefull investering.

DrumUnloader.jpg

Kontakta en expert

Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Du måste ange en giltig e-postadress.
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco