VÄLJA RÄTT PUMP FÖR MAT OCH DRYCK


 


Dessa fyra kännetecken bör vägleda ditt beslut.

Lämplig utrustning för att transportera ingredienser är väsentlig för optimal effektivitet, hög produktkvalitet och balanserade driftkostnader. Det kan vara knepigt att välja rätt utrustning att ersätta föråldrad utrustning med. Vi har sammanställt ett recept med fyra ingredienser för att du ska kunna välja rätt pumpteknik för mat- och dryckestillämpningar.

Det finns många alternativ att välja mellan för materialpumpning. Alla alternativ – från de nya tvillingskruvpumparna, de pålitliga lobpumparna, de anpassningsbara el- och luftdrivna membranpumparna, de kraftfulla kolvpumparna och så vidare – kan vara överväldigande. Det finns en lämplig konfiguration tillgänglig för varje användare. Följande överväganden kan vägleda dig till rätt val för dig. 

1. Flöde

Multiplicera materialviskositeten och rörstorleken för att fastställa gallon/liter per minut för flödet. För att välja rätt pump är det viktigt att i förväg fastställa flödeshastigheten. En pump som är för liten för tillämpningen kommer att köra för hårt eller för varmt, vilket kan leda till funktionsfel. En pump som är för stor är dyrare i inköp och drift. Generellt brukar man säga att pumpar bör köra 30 till 60 procent av maxkapaciteten. Detta reducerar onödigt slitage på grund av höga hastigheter och möjliggör framtida expansion eller utökade processkapaciteter. Detta gäller för roterande lobpumpar, membranpumpar, tvillingskruvspumpar, sinuspumpar och i princip alla andra pumpar som är kompatibla med tillämpningen.

2. Materialegenskaper

Viskositet

Viskositet är den egenskap som pumpoperatörer prioriterar i första hand. Prestandaklassningen för flödeshastighet i pumpar sjunker med materialviskositeten. De flesta pumparna är klassade vid 1 centipois (CP) för maximal flödeshastighet med vatten. De flesta matingredienserna är tjockare än vatten, vilket reducerar maxprestandan med allt från 5 till 25 procent. Normalt sett använder man centrifugalpumpar för lågviskösa vätskor, medan man använder pumpar av typen kolv, lob, membran och övriga för högviskösa vätskor.

Materialviskositeten påverkar hur väl pumpen kan fylla på material i pumpinloppet och -utloppet. Lobpumpar skapar inte ett särskilt stort inloppssug och avluftar högviskösa vätskor sämre. Sugkraften i elektriska eller pneumatiska membranpumpar och peristaltiska pumpar gör att de kan fylla på högviskösa material i pumpen. Om materialviskositeten överskrider 100 000 cP krävs en tryckenhet som applicerar nedåtgående tryck på materialet in i pumpen vid behållartömning. 

Slitage

Material kan enkelt slita ut pumpkomponenterna, särskilt i centrifugalpumpar, vilket leder till högre reparationskostnader. Produkter med hög sockerhalt sliter snabbare ut komponenter. Lobpumpar använder ibland specialmaterial och beläggningar för att motverka det ökade slitaget, men kan fortfarande få problem med läckande roterande tätningar och slitna rotorer efter långvarig drift. Membranpumpar, som inte har en roterande tätning eller några roterande komponenter, hanterar slitande material mycket bättre än lobpumpar med tight tolerans. 

Skjuvkraft

Vid hantering av tomater, pajfyllningar, ricottaost samt kött och fågel, bör användare uppmärksamma materialskjuvning. Membran-, peristalt- och sinuspumpar är mer varsamma och skjuver inte materialet, till skillnad från centrifugalpumpar, lobpumpar, tvillingskruvpumpar och andra roterande pumpar. Detta är viktigt för användare som hanterar produkter som kan ta skada av skjuvkraft och värme. 

Partikelstorlek

Användare bör uppmärksamma fasta ämnen eller partiklar i det transporterade materialet. Ingredienser såsom sås, fruktfyllningar och annat innehåller ofta stora matbitar. Membranpumpar med flapper check och peristaltpumpar är designade för att hantera fasta ämnen med diametrar upp till fyra tum. Roterande pumpar kan hantera vissa fasta ämnen om de är tillräckligt små. Pumpstilen och drifthastigheten kan ofta skada partiklar och försämra materialet. 

SaniForce_4150_Large-particle..jpg

3. Kemisk kompatibilitet

Pumparna håller längre om du har för vana att säkerställa att pumpmaterialen är kompatibla med alla ingredienser. Sanitetspumpar brukar i regel vara tillverkade av rostfritt stål, men alla har någon form av elastomertätningar som oftare kan vara inkompatibla med vissa material. Många elastomerer är inkompatibla med animalisk(t) olja och fett.

Pumpkonstruktionen och elastomeren ska även vara kompatibla med anläggningens rengöringslösningar och krav på CIP (clean-in-place)/COP (clean-out-of-place). Många fel uppstår när pumpelastomer eller tätningar är kompatibla med matingrediensen men inte kan hantera frätande rengöringsmedel avsedda för utrustningen.

Beakta alltid rengöringsprocedurer när du väljer pump. Behöver anläggningen en pump som går att CIP-rengöra? I sådana fall kan en roterande lobpump eller annan CIP-kompatibel roterande pump vara att föredra. Det går att CIP-rengöra membranpumpar, men de är materialberoende. Många anläggningar använder nu steam-in-place-rengöring, vilket innebär att alla pumpkomponenter måste klara av extrema ångtemperaturer. 

4. Godkännandekrav

Är några utrustningsgodkännanden obligatoriska för processen? Godkännande från United States Food and Drug Administration (FDA) är den mest förekommande standarden inom livsmedelsindustrin. Säkerställ att all utrustning uppfyller alla FDA-standarder och Title 21 of the FDA Code of Federal Regulations (CFR). Många andra godkännanden kan vara avgörande när man väljer pump. Utrustning som ska hantera lösningsmedel kräver ett ATEX-godkännande (för användning i explosionsfarliga miljöer). Europeiska producenter kan behöva utrustning som är godkända enligt EU-förordningen (EG) 1935, och många anläggningar som producerar hygienartiklar och läkemedel behöver komponenter som är U.S. Pharmacopeia (USP) Class VI-godkända. Erforderliga godkännanden varierar efter det bearbetade materialet och hur konsumenten ska inta eller använda produkten. 

Det är många faktorer som avgör vilken pump man bör välja för mat- och dryckestillämpningar. Det är viktigt att beakta kraven på färghantering innan man väljer en pump. Du kan ta hjälp av vår  Väljare för sanitetspump och Väljare för elektrisk sanitetspump 

USP Logo.png
FDA
EU_food_contact_material_symbol.jpg

Kontakta en expert

Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Du måste ange en giltig e-postadress.
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco