Skärpta regler och förbättrad konkurrenskraft – det är möjligt!

AJK är ett medelstort belgiskt företag, specialiserat på produktion och försäljning av sopcontainrar, pressar och andra maskiner på andrahandsmarknaden för avfalls- och transportsektorn.

Eftersom produkterna kontinuerligt utsätts för alla möjliga väderförhållanden och används för att innesluta material som lätt kan skada dem, behöver behållarna ha en utmärkt ytkvalitet.
 

Gammal metod

AJK brukade applicera ett enkomponentsmaterial, som levererades i 20-litersburkar. Operatörerna brukade tillsätta två liter lösningsmedel och transportera materialet till sina sprutbås för att måla produkterna. Eftersom färgen av säkerhetsskäl förvarades i en separat byggnad, innebar detta en rejäl förlust av spruttid. Applicering av färgen (både grundfärg och kundfärg) gjordes i fem separata sprutbås med hjälp av separata President-pumpar, med elektrostatiska 4500 AA-pistoler. Installationerna fungerade självklart oberoende av varandra, vilket gjorde det svårt att få jämn ytbehandlingskvalitet. För kunden var standarderbjudandet en enkomponentsfärg, tvåkomponents- och högglansalternativ debiterades separat.
 

Ny metod

AJK hade som mål att inte bara uppfylla VOC-reglerna utan också att förbättra det konkurrenskraftiga erbjudandet till sina kunder. För det ändamålet installerades ett centralt pumprum med 2 Xtreme-pumpar på 300-literskar med omrörare och larm som indikerar när det är 100 liter kvar. För att applicera materialet inköptes fem ProMix II-kulörbytesenheter med elektrostatiska PRO XS4-pistoler. De befintliga fem President-pumparna behölls för användning med kundspecifika färger. Pumprummet installerades på ett lättillgängligt område i produktionshallen för frekvent påfyllning. ProMix II-färgpanelerna och operatörsreglagen har placerats i ett skyddsskåp i sprutbåsen så att de hålls rena. I samarbete med färgtillverkaren beslutades att byta till en ny högblank tvåkomponentsfärg och en ny grundfärg, båda med samma katalysator. Färgen, som inte längre behöver förblandas, levereras i 10-litersburkar.
 

AJK


RESULTATFÖRBÄTTRINGAR

Resultat av interna förbättringar:
  • Reducerat material: färganvändningen har minskat med 60 %;
  • Minskade kostnader för avfallshantering: på grund av minskningen av använda material;
  • Produktivitetsförbättring: tack vare den centrala färgmatningen uppnåddes cirka 20 % produktivitetsförbättring;
  • Mindre material i lager: tack vare användningen av samma katalysator och tvåkomponentsmaterial;
  • Förbättrad materialtäckning i hörn: tack vare att den höga andelen solida partiklar ökar den elektrostatiska effekten;
  • Tjockare färgskikt: istället för cirka 70 mikron finns 110 mikron torrt material kvar på produkterna, • Förbättrad utmatning: produkterna kan bearbetas ännu snabbare tack vare snabbare torktider.
Resultat av externa förbättringar:
  • Kunderbjudande: standarderbjudandet är nu tvåkomponentsytbehandling, medan konkurrenterna erbjuder enkomponentsytbehandling;
  • Förbättrat motstånd: mot skador;
  • Representativ produkt: produkterna har en högre glans, som håller längre.

Direktör Gunter Janssen säger:  ”Vi är mycket nöjda med resultatet: både interna rutiner och vårt produkterbjudande till våra kunder har förbättrats avsevärt. Vi är redo för framtiden."
 

Mer information

Fyll i formuläret nedan för att få mer information om ProMix-doserare och elektrostatiska pistoler.

AJK-logotyp

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco