Uppgradering till 2K-utrustning leder till betydande resultat för Fors MW i Estland

Fors MW finns i Saue i Estland och är en av de ledande tillverkarna av skogs- jordbruks- och bioenergimaskiner. Under många år lackerades maskindelarna med 1-komponents alkydfärger.

Beslutet att gå över från ett 1-komponents- till ett 2-komponentssystem för polyuretan fattades med syftet att minska lösningsmedelsförbrukningen, öka torktiden och förbättra ythårdheten. Eftersom kunderna dessutom allt oftare kommer att efterfråga vattenburna ytskikt, behövde AS Fors MW ett system med flexibiliteten för att tillgodose detta.
 

System lämpligt för avancerade 2K PU-färgtillämpningar.

Graco-distributören Tallberg i Estland erbjöd en 2-komponentsinstallation baserad på Gracos elektroniska doseringssystem ProMix 2KS. Systemet konfigurerades för användning med avancerade 2K-polyuretanfärger från Teknos, med snabbt byte av de tre grundkulörerna och enkla spolningssekvenser.

ProMix 2KS-installation


Minskar spill och torktid

Efter att enheten hade installerats och testats minskade kassationen av färg och lösningsmedel. Dessutom uppnåddes de efterfrågade parametrarna avseende torktid och ythårdhet.

Användandet av ProMix 2KS möjliggjorde även detaljerade rapporter över färg- och härdarförbrukningen per jobb och totalt. Systemet som är uppbyggt av våtdelar i rostfritt stål är också redo för en framtida uppgradering till applicering av vattenburna material.

MER INFORMATION

Fyll i formuläret nedan för att få mer information om Gracos 2K-doserare.

Fors MW-logotyp

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco