Graco Konfliktmineraler

Graco Inc. og dets datterselskaber (“Graco”) er forpligtet til at drive forretning retfærdigt og etisk, med respekt for menneskerettighederne og i overensstemmelse med alle gældende love og bestemmelser. Vi er forpligtet til at overholde SEC's regel om konfliktmineraler og ansvarlig udvinding af mineraler i hele vores globale forsyningskæde. Vi arbejder aktivt og flittigt sammen med vores globale partnere i forsyningskæden for at fastslå oprindelsen af eventuelle konfliktmineraler, som de måtte levere til os, og vi vil fortsætte med at arbejde sammen med dem for at opnå større gennemsigtighed i forsyningskæden og ansvarlige indkøb.

Rapporteringsskabelon for Graco konfliktmineraler

Hvis du vil downloade Excel-filen, skal du højreklikke på linket og vælge "Gem link som...".

Graco