Medlemskaber

Som en førende industrivirksomhed er Graco involveret i vigtige industrisammenslutninger og arbejdsgrupper. Dette gør det muligt for Graco at være opmærksom på de vigtigste markedsaktører, opdage nye markedstendenser, deltage i vigtige markedsdiskussioner og deltage i den globale indsats for at beskytte planeten.

FEICA (Fédération Européenne des Industries de Colles et Adhésifs), den europæiske forening for lim- og fugemasseindustrien og dens nationale brancheorganisationer, repræsenterer og forsvarer denne meget innovative industris interesser. FEICA blev grundlagt i Rom i 1972 med en belgisk præsident og et sekretariat fra den tyske forening af limproducenter med kontorer i Düsseldorf. Fra begyndelsen har FEICA søgt at repræsentere producenter i hele Europa. Foreningen har fortsat udviklet sig takket være bidrag fra sine nationale foreninger, direkte selskabsmedlemmer og tilknyttede selskabsmedlemmer. FEICA, der har været placeret i Bruxelles siden januar 2007, søger at udvikle kommunikationen med interessenter, styrke netværket mellem sine medlemmer, styrke sin rolle som en autoritativ og pålidelig stemme for industrien i Det Europæiske Fællesskab og fremme medlemmernes velfærd inden for rammerne af EU-lovgivningen ved at informere dem om den lovgivningsmæssige udvikling, der påvirker industrien. For mere information, besøg

www.feica.com
 

 Polyurea Development Association Europe (PDA Europe) er den officielle brancheorganisation for den europæiske polyureaindustri. PDA Europe er registreret som en officiel, international nonprofitorganisation i henhold til belgisk lovgivning og fremmer de højest mulige standarder for polyurea. Førende eksperter fra hele Europas kemiske industri udgør medlemsgrundlaget for PDA Europe og yder ekspertrådgivning om produktkvalitet. Foreningen tilbyder også oplysninger om bedste praksis inden for miljøhensyn og -sikkerhed og udgør et etableret netværksforum, hvor nøgleaktører i industrien kan drøfte fremtiden for polyureamarkedet. PDA Europe har tætte forbindelser til den amerikanske PDA, som blev dannet i 1999. For mere information, besøg

www.pda-europe.org
 

 ANPE (Associazione Nazionale Poliuretano Espanso rigido), den nationale forening for stift polyurethanskum, blev oprettet for at fremme den kvalitative udvikling af stive polyurethanskumprodukter, for at deltage i standardiseringen af italienske og europæiske tekniske aktiviteter, for at repræsentere de italienske industrier i sektoren på den nationale og europæiske scene og for at samarbejde aktivt med den europæiske sammenslutning af producenter af stift polyurethanskum (PU EUROPE). ANPE indsamler og leverer også tekniske oplysninger om anvendelsen af de produkter, der er repræsenteret i sammenslutningen, og fremmer offentliggørelsen af tidsskriftet Poliuretano, som sendes gratis til designere, tekniske kontorer, termotekniske kontorer, montører, byggefirmaer og forhandlere. For mere information, besøg hjemmesiden

www.poliuretano.it

Graco