Graco INC.


Miljø, samfund og ledelse (ESG)

Miljø, samfund og ledelse hos Graco

Hos Graco bestræber vi os på at gøre det rigtige – altid. Vi bruger vores ressourcer fornuftigt for at minimere vores påvirkning af miljøet. Vi bidrager til vores medarbejderes og vores fællesskabers velfærd. Og vi er dybt engageret i at handle med integritet og i overensstemmelse med relevante love og bestemmelser.

Vi anerkender, at vores forretninger påvirker en lang række interessenter, og at vi også er afhængige af hver eneste af dem. Vi trives, når vores kunder, vores medarbejdere, vores fællesskaber og vores planet trives. 

Brev fra den administrerede direktør


"Graco's medarbejdere arbejder sammen om at designe og fremstille produkter, der er de bedste i sin klasse, opfylder vores kunders behov, styrker vores virksomhed og gør os i stand til at have en positiv virkning på vores fællesskaber. På grundlag af vores kendte gode resultater over næsten et hundrede år fortsætter vi vores bestræbelser om en gensidigt fordelagtig fremtid på langt sigt for alle vores interessenter".

Graco's ESG-fokus for 2021

I næste et hundrede år har det at forstå vores kunders, investorers, medarbejderes og fællesskabers unikke behov være et af de vigtigste drivmidler bag Graco's gode resultater. Til uddybelse og udvidelse af denne forståelse gennemførte vi vores første ESG-fokuserede væsentlighedsevaluering, der var rettet mod de mest presserende emner for vores interessenter og vores virksomhed generelt. Resultaterne gør det lettere for os at prioritere både vores rapportering og oplysninger om ESG-emner samt vores tiltag for at bevæge os fremad. Denne rapport indeholder oplysninger om en række af de prioriterede emner, der blev afdækket af væsentlighedsevalueringen, og er opdelt i fire kategorier:

 

Fremstilling af produkter, der gør en forskel

Graco-produkter er konstruerede til at gøre det lettere for vores slutbrugere at flytte, måle, blande, kontrollere, dosere og sprøjte alt fra jordnøddesmør og olie til maling og klæbemidler. Som vi har gjort i næsten 100 år leder vi konstant efter måder at innovere, forbedre og udvide vores produktlinjer for at tilbyde bedre løsninger til vores kunder.

Beskyttelse af miljøet:

Vi håndterer vores forretninger på en måde, der bevarer naturressourcer og beskytter miljøet. Det gør vi i overensstemmelse med vores fokus på langsigtet, faktabaseret beslutningstagning. Resultatet er, at effektiv drift og konstant arbejde på at minimere den energi, vi forbruger – og de dermed forbundne emissioner af drivhusgasser – er et hovedfokus for Graco. Det har bidraget til opnåelsen af vores gode resultater i næsten et århundrede.

Sætte mennesket i første række

Graco's medarbejdere arbejder hårdt hver eneste dag for at realisere vores engagement i at fremstille brancheførende produkter og serviceydelser af høj kvalitet. Vores gode resultater afhænger af, at vores medarbejdere samarbejder nært om at skabe innovative løsninger til vores kunder. Vores fokus er på konstant forbedring og vækst for vores virksomhed og for vores teammedlemmer.

Integritetsbaseret drift

Graco's stærke ledelse er kernen i vores gode resultater. Vi mener, at vi tjener alle vores interessenter bedst ved at drive vores virksomhed etisk og med integritet. Denne tilgang er integreret i vores kultur og vores værdier. Vi er fuldt engageret i konsekvent drift i overensstemmelse med alle gældende lokale, nationale og internationale love, som regulerer vores forretningsaktiviteter.

Karrierer

Kunne du tænke dig at arbejde for en innovativ og mangfoldig virksomhed? Slut dig til vores talentnetværk.

Få mere at vide Eksternt link

Etik

Graco er fuldt engageret i at drive sin verdensomspændende forretning i overensstemmelse med de højeste standarder for etik og integritet.

Få mere at vide

Mærkets løfte

Siden 1926 har innovation, kvalitet og A+ service stået i centrum for Graco.

Få mere at vide
Graco