Indberetning af en overtrædelse

Graco er forpligtet til de højeste etiske standarder i erhvervslivet. Hvis nogen, det være sig medarbejdere og ikke-ansatte, opdager overtrædelser af regelsættet om etik og forretningsskik, beder vi dig om at indberette det.

Enhver mistanke om overtrædelse af regelsættet om etik og forretningsskik eller af gældende lovgivning vil blive grundigt undersøgt, og passende foranstaltninger vil blive truffet. Dette omfatter indberetning af klager vedrørende regnskab, interne regnskabskontroller eller revisionsspørgsmål.

Der modtages indberetninger fra alle personer, uanset om de er Graco-ansatte eller ej. Du kan forblive anonym, hvis du ønsker det. Alle indberetninger om formodede overtrædelser vil blive undersøgt grundigt, og du vil modtage et svar, hvis det er muligt og hensigtsmæssigt. Der vil ikke være repressalier mod nogen medarbejder, der indberetter en overtrædelse eller mistanke om overtrædelse i god tro. Hvis du har kendskab til eller har mistanke om en overtrædelse af Gracos regelsæt om etik og forretningsskik eller en overtrædelse af en lov eller revisionsanliggender, bør du indberette problemet.
 

Personligt

Personligt

Indberet en sag til den tilsynsførende.

Post

Post

Joseph Humke
Graco Inc.
88 11th Ave. NE
Minneapolis, MN 55413
USA

Graco