Databeskyttelesmeddelelse vedrørende Graco Auto Lube-appen

Senest ændret: 25. november 2020

I.         INDLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE

Graco Inc. ("Graco") og dets tilknyttede virksomheder og datterselskaber (samlet kaldet "vi", "vores" eller "os") er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne meddelelse (“Meddelelsen”) beskriver databehandlingsaktiviteterne i forbindelse med brugen af Auto Lube™, herunder mobilappen, webstedet, cloud-softwaren og mobilmodulet. Auto Lube™-appen er udviklet til at hjælpe Graco GLC X-brugere med brugen af deres automatiske Graco-smøresystem ("Smøresystem"), herunder overvågning og styring af Smøresystemet og rapportering af tidligere brug. Auto Lube™-appen kan derfor bruges af forskellige brugergrupper, herunder virksomhedsadministratorer, virksomhedsbrugere, forhandlere og reparationscentre. Derfor henvender denne meddelelse sig til alle grupper i deres egenskab af brugere af Auto Lube™-appen. Den beskriver de kategorier af personlige data, vi behandler, de formål, hvortil de personlige data indsamles, de parter, vi deler dem med, og de sikkerhedsforanstaltninger, vi træffer for at beskytte dataene. Den informerer også brugerne om deres rettigheder og valg med hensyn til deres personlige data, og hvordan de kan kontakte os for at høre om vores databeskyttelsespraksis. Vi opfordrer vores brugere af Auto Lube™-appen til at læse denne meddelelse omhyggeligt igennem. Denne meddelelse kan ændre sig fra tid til anden. For yderligere oplysninger om ændringer af meddelelser, se afsnit XII nedenfor.

 

II.         DATAANSVARLIG

Med henblik på denne meddelelse er

Graco Inc.
Attn: Legal-Privacy
88-11th Avenue Northeast
Minneapolis, MN 55413, USA
USA

er ansvarlig for behandlingen af ​​dine personlige data som den dataansvarlige. Du kan kontakte os ved at sende en e-mail til privacy@graco.com, ringe til enten  +1 612 379 3654 (USA) eller +32 (0) 89 770 960 (EU) eller pr. post til:

Graco Inc.
Attn: Legal-Privacy
88-11th Avenue Northeast
Minneapolis, MN 55440-1441, USA
USA

 

III.         PERSONLIGE DATA, VI INDSAMLER OM DIG, OG HVORDAN VI INDSAMLER DEM

Personlige data betyder enhver information, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person; En identificerbar fysisk person er en, der kan identificeres direkte eller indirekte, især ved henvisning til en identifikator såsom et navn, et identifikationsnummer, lokalitetsdata, en online-identifikator eller en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet ("personlige data").

I forbindelse med brugen af vores Auto Lube™-app kan du i øjeblikket ikke angive personlige data til os.

 • Auto Lube-appen er kun tilknyttet os via dit Graco-enheds-id.
 • Du kan ikke oprette en brugerkonto med Auto Lube-appen.  Der er ikke nogen app-registrering.
 • Auto Lube-appen indsamler ikke oplysninger om brugerkonto, kontaktpersoner eller personlige oplysninger.
 • Auto Lube-appen indsamler ikke konto- eller personlige oplysninger fra din smartenhed.

Vi indsamler dog visse driftsoplysninger via din brug af Auto Lube™-appen.  Flere oplysninger om kategorierne af personlige data og måder, hvorpå vi indsamler dem, er beskrevet nedenfor.

(1) Personlige data, du giver os. På nuværende tidspunkt indsamler vi ikke personlige data via Auto Lube-appen, undtagen i det omfang du angiver et kaldenavn for enheden, der indeholder personlige data.  De indsamlede data er driftsdata, der er relateret til brugsoplysninger, f.eks. systemhændelser, systemkonfiguration, måledata, din enheds kaldenavn (som du har givet den) og et Bluetooth-id. Du opretter ikke en Auto Lube App-konto eller angiver dine personlige oplysninger eller kontaktoplysninger.

 (2) Personlige data, som vi automatisk indsamler. På nuværende tidspunkt indsamler vi ikke automatisk personlige data via Auto Lube-appen, sådan som det er beskrevet ovenfor.

(3) Personlige data fra andre kilder. På nuværende tidspunkt indhenter vi ikke oplysninger fra andre kilder.

 

IV.         SÅDAN BRUGER VI DINE PERSONLIGE DATA

I det omfang, at der er oplysninger, der vurderes som personlige data, behandler vi kun dine personlige data til specifikke, udtrykkelige og legitime formål. Vi behandler ikke dine personlige data til andre formål end dem, som oplysningerne oprindeligt var beregnet til, medmindre det nye formål er kompatibelt med det oprindelige formål. I mangel af kompatibilitet er behandling af data til yderligere formål underlagt dit forudgående udtrykkelige samtykke.

 

V.         SÅDAN DELER VI DINE PERSONLIGE DATA

I omfang, at der er oplysninger, der vurderes som personlige oplysninger, og på grund af vores virksomheds internationale omfang kan dine personlige data deles eller tilgås af Graco-tilknyttede enheder inden for virksomhedskoncernen. Du kan finde flere oplysninger om dataoverførsler til tilknyttede virksomheder i afsnit VI i Gracos globale fortrolighedsmeddelelse på https://www.graco.com/us/en/privacy-policy.html.

Med forbehold af gældende love og bestemmelser deler vi dine personlige data med:

 • Offentlige myndigheder, herunder; retshåndhævende myndigheder; og
 • Tjenesteudbydere, der handler på vores vegne til de formål, der er anført ovenfor i afsnit IV. Vi kræver, at disse tjenesteudbydere kun behandler personlige data i overensstemmelse med vores instruktioner og kun så længe, det er nødvendigt for at udføre de ønskede tjenester eller i overensstemmelse med gældende lovgivning (f.eks. app-administrationsudbydere).

VI.         INTERNATIONALE OVERFØRSLER AF PERSONLIGE DATA

Se afsnit VI i Gracos globale fortrolighedsmeddelelse https://www.graco.com/us/en/privacy-policy.html.

 

VII.         DATALAGRING

Opbevaringsperioderne varierer afhængigt af de pågældende datakategorier. Som hovedregel vil vi ikke opbevare dine personlige data i længere tid, end det er tilladt i henhold til gældende databeskyttelseslove, eller i længere tid end nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de oprindeligt blev indsamlet eller på anden måde behandlet. Medmindre der er gældende lovpligtige opbevaringsperioder, sletter vi dine personlige data inden for en periode på 2 år. Systemrelaterede driftsdata vil dog blive anonymiseret og opbevaret ud over denne periode til statistiske formål.

I mangel af lovpligtige opbevaringsperioder, alternativt efter afslutningen af disse perioder, vil vi slette dine personlige data. Derudover sletter vi dine personlige data i situationer, hvor et af følgende gælder: (i) når du trækker dit samtykke tilbage (hvor lovligheden af behandlingen var baseret på dit samtykke), og der ikke er noget andet juridisk grundlag for behandlingen; (ii) når du gør indsigelse mod behandlingen, og der ikke er tvingende legitime, grunde til behandlingen; (iii) når dine personlige data er blevet ulovligt behandlet; og (iv) når det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser.

 

VIII.         DINE RETTIGHEDER MED HENSYN TIL DINE PERSONLIGE DATA

Du har visse rettigheder vedrørende de personlige data, vi opbevarer om dig, og visse valg vedrørende hvilke personlige data vi indsamler fra dig, hvordan vi bruger dem, og hvordan vi kommunikerer med dig.

 • Retten til at anmode om adgang til og modtage oplysninger om de personlige data, vi opbevarer om dig.
 • Retten til berigtigelse eller sletning af dine personlige data.
 • Retten til begrænsning af behandlingen af dine personlige data.
 • Retten til datamobilitet for nemt at overføre dine personlige data til en anden virksomhed.
 • Hvis behandlingen af personlige data er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du kan bede os om ikke at sende dig yderligere markedsførings-e-mails ved at klikke på linket til opsigelse i de markedsførings-e-mails, du modtager fra os, eller ved at kontakte os som angivet nedenfor.
 • Retten til at indgive klage til en tilsynsmyndighed.
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandling af dine personlige data.

Du kan til enhver tid indsende en anmodning om at udøve disse rettigheder ved at kontakte vores dataansvarlige (DPC) på privacy@graco.com, ringe til enten +1 612 379 3654 (USA) eller +32 (0)89 770 860 (EU) eller pr. post til:

Graco Inc.
Attn: Legal-Privacy
88-11th Avenue Northeast
Minneapolis, MN 55413, USA
USA

 

IX.         DATASIKKERHED

Sikkerheden af dine personlige data er vigtig for Graco, og vi er forpligtet til at beskytte de data, vi indsamler. Vi opretholder administrative, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger, der er udviklet til at beskytte de personlige data, som du giver, eller vi behandler utilsigtet, ulovlig eller uautoriseret ødelæggelse, tab, ændring, adgang, videregivelse eller brug.

 

X.         TREDJEPARTSINDHOLD

Vores Auto Lube-app kan indeholde links til tredjepartswebsteder. Linkene er udelukkende for din bekvemmelighed. Vær opmærksom på, at denne meddelelse ikke gælder for disse tredjepartswebsteder, og at vi heller ikke har kontrol over indholdet af linkede tredjepartswebsteder. Vi opfordrer dig til at læse databeskyttelsespolitikker og vilkår og betingelser for linkede eller refererede websteder, du besøger.

 

XI.         BØRN

Vores Auto Lube-app er ikke beregnet til børn, og vi har ingen intentioner om at indsamle personlige data fra personer under atten år. Hvis et barn har givet os personlige data, kan en forælder eller værge for det pågældende barn kontakte os for at anmode om at få sådanne oplysninger slettet ved at sende en e-mail til privacy@graco.com, ringe til enten +1 612 379 3654 (USA) eller +32 (0)89 770 860 (EU) eller pr. post til

Graco Inc.
Attn: Legal-Privacy
88-11th Avenue Northeast
Minneapolis, MN 55413, USA
USA

 

XII.         REVISIONER AF VORES DATABESKYTTELSESMEDDELELSE

Vi forbeholder os ret til at ændre denne meddelelse fra tid til anden i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove og -bestemmelser. Eventuelle ændringer af denne meddelelse vil blive offentliggjort på denne side. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, vil den seneste version blive lagt op på denne webside. Datoen, hvor denne meddelelse sidst blev revideret, står øverst på siden.

Graco