Graco Inc.

Czasomierz Trabon DC  Gwarantuje smarowanie we wcześniej ustalonych odstępach.

Kontroluje centralne systemy smarowania pokładowego w sprzęcie przenośnym

Gdzie kupi毹dana informacja

Czasomierz Trabon DC to kompaktowy, półprzewodnikowy moduł 12 do 32 V DC , który sygnalizuje pompie moment rozpoczęcia cyklu smarowania.

  • Półprzewodnikowa technologia połączona z ochroną na wielu poziomach zapewnia niezawodne działanie.
  • Komponenty są odpowiednio powleczone, aby zapewnić ochronę przed wilgocią i połączyć je w jeden zespół odporny na wibracje.
  • Łatwe programowanie interwałów umożliwia ustawienie cyklów smarowania systemu tak, aby sprostał zmieniającym się warunkom środowiskowym. 
  • Funkcja pamięci zapewnia ochronę smarowania
  • Ręczny przycisk uruchamiania ułatwia rozpoczynanie pracy, wypełnianie lub czyszczenie przewodów i smarowniczek oraz sprawdzanie integralności przewodów dystrybutora smarującego. 
  • Bardzo łatwy do zamontowania, czasomierz DC wymaga użycia czterech śrub montażowych i przyłączenia pięciu przewodów