Graco Inc.

Wskaźnik resetowalny 

Czytelne informacje o zablokowanych przewodach, wysokim ciśnieniu w systemie lub zablokowanych łożyskach

Gdzie kupi毹dana informacja