Aktualizacja oprogramowania HUB

Uwaga: Aktualizacje oprogramowania nie są wstecznie kompatybilne. Aktualizacja oprogramowania spowoduje, że system Pulse Pro będzie niedostępny przez ~20 min. Należy więc odpowiednio zaplanować aktualizację systemu.

Obecnie istnieją dwie metody aktualizacji koncentratora Pulse Pro HUB.

A. Aktualizacja, gdy koncentrator ma połączenie z Internetem, za pośrednictwem chmury (zalecane)
B. Aktualizacja, gdy koncentrator nie ma połączenia z Internetem, przez komputer lokalny

Aby rozpocząć aktualizację dla obu ścieżek:

1. Zaloguj się do oprogramowania Pulse Pro za pomocą konta administratora .
2. Przed aktualizacją oprogramowania należy upewnić się, że data/godzina jest prawidłowo ustawiona. Można to zrobić, klikając ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu > Ustawienia aplikacji > Ustawienia czasu.
3.
W tym samym menu przejść do Dzienników diagnostycznych.
 

Pulse_Pro_settings_diagnostic_logs.png

4. Kliknąć zakładkę „Aktualizacja Pulse”, aby wyświetlić dwie opcje:

 • Wybierz plik do aktualizacji (A. HUB z połączeniem internetowym)
  • Pozwala to wybrać wcześniej przesłany plik *.graco lub umożliwia wybór pliku z usługi aktualizacji w chmurze (zalecane).
 • Przekaż plik (B. HUB, który nie jest podłączony do Internetu)
  • Użytkownik musi przesłać pliku *.graco z komputera za pomocą przeglądarki.
Pulse_Pro_pulse_update_tab.png


A. HUB z połączeniem internetowym (chmura) (zalecane)

1. Po kliknięciu „Wybierz plik do aktualizacji” pojawi się poniższy ekran aktualizacji. Jeśli jest dostępna aktualizacja oprogramowania, zostanie ona wyświetlona w tym miejscu.
2. Wybrać wymieniony poniżej plik aktualizacji „Chmura”.  
3. Kliknąć przycisk Wybierz.
 

Pulse_Pro_available_software_updates.png


4. Pojawi się monit o potwierdzenie chęci aktualizacji systemu, należy wybrać OK.
 

Pulse_Pro_pulse_update_confirmation.png


5. Pasek postępu będzie wskazywał przebieg pobierania pliku do koncentratora Pulse Pro. Po zakończeniu tego procesu rozpocznie się aktualizacja.
 

Pulse_Pro_downloading_update_screen.png


6.
Po kilku minutach przeglądarka automatycznie przejdzie na stronę „Stan aktualizacji”. Aktualizacja i ponowne uruchomienie systemu trwa ~15–20 min, w tym czasie system Pulse Pro będzie niedostępny.
 

Pulse_Pro_pulse_updating_screen.png


7.
Po zakończeniu aktualizacji przeglądarka powinna przejść ponownie na stronę logowania. Pulse Pro może być teraz używany normalnie.
 


B. HUB bez połączenia z Internetem (Wybierz plik do aktualizacji). Plik aktualizowany przez komputer lokalny.

1. Pobrać plik aktualizacyjny na komputer lokalny lub laptopa (adres URL dla najnowszej wersji:  http://hubupdate.gracopulse.com ).
2. Kliknąć przycisk Przekaż plik i wybrać plik aktualizacji *.graco, którego chcemy użyć.
 

Pulse_Pro_upload_update_file.png


3.
Kliknąć OK, aby przekazać plik.
4. Po przesłaniu pliku do koncentratora Pulse HUB pojawi się pasek postępu. Po zakończeniu przesyłania kliknąć przycisk Rozpocznij aktualizację.

 • Uwaga:  Pobieranie może być kontynuowane przez minutę po osiągnięciu przez pasek postępu 100%.

5. Po kilku minutach przeglądarka automatycznie przejdzie na stronę stanu aktualizacji. Aktualizacja i ponowne uruchomienie systemu trwa ~15–20 min, w tym czasie system Pulse Pro będzie niedostępny.
 

Pulse_Pro_pulse_updating_screen.png


6.
Po zakończeniu aktualizacji przeglądarka przejdzie ponownie na stronę logowania. Pulse Pro może być teraz używany normalnie.
 

Skontaktuj się z pomocą techniczną

Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość

  Przykro nam. Plik był za duży. Spróbuj ponownie z plikiem mniejszym niż 40 MB.

  Przykro nam. Używany typ pliku nie jest obsługiwany. Spróbuj ponownie, używając standardowego formatu obrazu lub dokumentu. Obsługiwane formaty to: PNG, JPG, PDF, RTF, DOC, XLS lub PPT.

  Przykro nam. Plik był za duży. Spróbuj ponownie z plikiem mniejszym niż 40 MB.

  Przykro nam. Używany typ pliku nie jest obsługiwany. Spróbuj ponownie, używając standardowego formatu obrazu lub dokumentu. Obsługiwane formaty to: PNG, JPG, PDF, RTF, DOC, XLS lub PPT.

  Przykro nam. Plik był za duży. Spróbuj ponownie z plikiem mniejszym niż 40 MB.

  Przykro nam. Używany typ pliku nie jest obsługiwany. Spróbuj ponownie, używając standardowego formatu obrazu lub dokumentu. Obsługiwane formaty to: PNG, JPG, PDF, RTF, DOC, XLS lub PPT.

  Graco