Naprawa błędu TLM E5 przewyższający błąd opróżniania

Cel:

Zdefiniowanie etapów rozwiązywania problemów w przypadku napotkania przez użytkownika błędu E5. E5 – Przekroczenie błędu opróżniania


Kontekst:

Pulse TLM oblicza objętość zbiornika. W celu obliczenia tej objętości musi przeliczyć swój pomiar odległości na wysokość cieczy. W przypadku, gdy
TLM mierzy odległość, która jest większa niż wysokość zbiornika. TLM zaznaczy błąd E5 w celu powiadomienia użytkownika, że dokonał pomiaru zbiornika, który jest mniejszy niż
pusty.


Rozwiązywanie problemów:

 • Wysokość zbiornika może być ustawiona nieprawidłowo. Podwójnie sprawdzić ustawienia zbiornika.
 • TLM może być montowany pod kątem (większym niż 2 stopnie) względem powierzchni cieczy. Może to spowodować, że sygnał będzie odczytywany dalej niż
  oczekiwany lub uważany za echo, które zostanie utracone.
 • Zbiornik jest prawie pusty.
  • Pulse TLM posiada specyfikację pomiarową +/-1,5 in. Jeśli płyn znajduje się w odległości do 1,5 in od pustego zbiornika, można odczytać, że zbiornik jest już pusty.
  • Zmień parametr wysokości zbiornika na 2 razy oczekiwany. Dokonaj ręcznego pomiaru i zwróć uwagę na wysokość płynu. Zmierzona odległość = Wysokość zbiornika - Wysokość płynu. Jeśli mierzona odległość jest zbliżona do wysokości zbiornika, oznacza to, że zbiornik jest prawie pusty, co jest przyczyną komunikatu E5.
   • Regulacja przesunięcia może złagodzić błędy E5, ponieważ są one prawie puste. Może to skutkować nieco mniejszą dokładnością pomiaru na innych poziomach zbiorników.
   • W tym przypadku przekroczenie limitu pustego nie stanowi zapewne problemu i może zostać zignorowane przez użytkownika.
 • Zbiornik zbyt pełny
  • Problemy z pomiarami mogą pojawić się, jeśli płyn dotrze do poziomu 5 in układu TLM. W podręczniku podkreślono, że minimalny zakres pomiarowy TLM wynosi 5 in (12,7 cm).
  • Jeśli płyn znajduje się bliżej niż 5 in, możliwe jest dokonanie przez TLM pomiaru dna zbiornika przez płyn. Jest to określane jako płyn
   dla sprzężenia sygnału z czujnika.
   • Uwaga: Sygnał może rozprzestrzeniać się przez płyn wolniej niż powietrze, co powoduje, że odległość jest większa niż wysokość zbiornika. Dlatego użytkownik może zobaczyć pomiar, który wygląda tak, jakby przekraczał pustkę.
   • Test: Zmień parametr wysokości zbiornika na 2 razy oczekiwany. Dokonaj ręcznego pomiaru i zwróć uwagę na
    wysokość płynu. Zmierzona odległość = Wysokość zbiornika - Wysokość płynu. Jeśli mierzona odległość jest większa niż wysokość zbiornika, to jako przyczynę komunikatu E5 podawane jest sprzężenie płynu.
  • Dalsze odsunięcie TLM od płynu mogłoby złagodzić sprzężenie płynu z sygnałem czujnika.
  • Ustawienie niższego maksymalnego punktu napełnienia zbiornika może złagodzić ten problem.

Uwagi:

Zauważono, że układ TLM do TLM ma nieco inne osiągi w bardzo bliskiej odległości (odległość 5 in). Zaleca się, aby
pomiary były przeprowadzone w odległości od czujnika TLM wynoszącej co najmniej 5 in.

Skontaktuj się z pomocą techniczną

Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość

  Przykro nam. Plik był za duży. Spróbuj ponownie z plikiem mniejszym niż 40 MB.

  Przykro nam. Używany typ pliku nie jest obsługiwany. Spróbuj ponownie, używając standardowego formatu obrazu lub dokumentu. Obsługiwane formaty to: PNG, JPG, PDF, RTF, DOC, XLS lub PPT.

  Przykro nam. Plik był za duży. Spróbuj ponownie z plikiem mniejszym niż 40 MB.

  Przykro nam. Używany typ pliku nie jest obsługiwany. Spróbuj ponownie, używając standardowego formatu obrazu lub dokumentu. Obsługiwane formaty to: PNG, JPG, PDF, RTF, DOC, XLS lub PPT.

  Przykro nam. Plik był za duży. Spróbuj ponownie z plikiem mniejszym niż 40 MB.

  Przykro nam. Używany typ pliku nie jest obsługiwany. Spróbuj ponownie, używając standardowego formatu obrazu lub dokumentu. Obsługiwane formaty to: PNG, JPG, PDF, RTF, DOC, XLS lub PPT.

  Graco