Fördelarna med en spruta som inte blir nedisad

Nedisning är ett problem som förekommer hos alla tryckluftsmotorer. Nedisning kan bero på många olika faktorer, till exempel tryckluftens temperatur, daggpunkt, tryck och volymflödeshastighet, men också den omgivande luftens temperatur, daggpunkt och luftflöde. Luftkvaliteten kan påverka nedisningen, i synnerhet om luften innehåller föroreningar. Nedisning kan också bero på vilket material som använts för motorns luftventil eller dess konstruktion, motorns hastighet och eventuella hinder i utblåset, till exempel en ljuddämpare. Alla dessa faktorer kan samverka på sätt som ofta är oförutsägbara och ibland också temporära och uppstå under vissa tidpunkter på året, till exempel vid årstidsväxlingar.

Nedisning kan medföra flera andra vanliga problem, det allvarligaste av dem är att pumpen stannar helt. En pump som drabbats av delvis nedisning kan uppvisa oregelbundna tryckvariationer. Under riktningsväxlingen går den till exempel långsammare och då inträffar ett större tryckfall (sprutbilden ”hickar till”). Andra gånger kanske tryckluftsmotorn stannar men startar igen när isen har smält (vilket kan ta lång tid). Nedisning kan också kräva frekvent justering av luftmatning eller flödesreglering för att bibehålla en jämn hastighet.

Det finns flera tänkbara lösningar på problemet med nedisade motorer, men den mest effektiva är att helt enkelt eliminera behovet av att använda en tryckluftsmotor. Ingen tryckluftsmotor = inga fler nedisningsproblem. Så enkelt är det! Gracos KING-spruta är ett elektriskt alternativ som ser till att du kan utnyttja pumpen maximalt och att jobben kan genomföras smidigt – varenda gång.

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco