Skyddsbeläggningar

För varje marknad du betjänar, är det avgörande att förstå material, utrustning och hur de påverkas av olika driftsförhållanden för att kunna leverera en tillförlitlig, hållbar slutprodukt som följer specifikationerna, oavsett tillämpningen.

Illustration av finfördelande airless-sprutning

Vad är airless-sprutning?

I ett airless-system pumpas vätska under högt tryck genom ett sprutmunstycke. I stället för tryckluft, trycksätts själva vätskan och finfördelas när den passerar genom sprutmunstycket.

Munstyckets storlek och vätsketrycket avgör materialets flödeshastighet. Munstycket skapar även sprutbilden. I motsats till detta injicerar luftsprutsystem in tryckluft i färgstrålen för att åstadkomma finfördelning.

Diagram:

  1. Airless sprutmunstycke
  2. Ark
  3. Avbruten
  4. Finfördelad vätska

Grunderna

Vill du fråga om något?

Teknisk support

Teknisk support

+32 89 770 847

Måndag till fredag
08.30–17.00 centraleuropeisk tid

Allmän support

Allmän support

+32 89 770 865

Måndag till fredag
08.30–17.00 centraleuropeisk tid

Graco