Flerkomponentssprutor ger högflödeskapacitet

Högflödesteknik

Flerkomponentssprutor är bevisat effektiva när det kommer till att pumpa, blanda och finfördela många skyddsbeläggningar. Möjligheten att blanda komponenter i sprutsystemet, snarare än att manuellt blanda komponenterna före tillförsel av blandningen till systemet, har förbättrat kvaliteten och minskat behovet av entreprenörer i flera branscher.

Att tillföra högflödeskapacitet till flerkomponentssprutor har nu ännu fler fördelar. Graco-sprutorna i XP50s-hf- och XP70s-hf-serierna använder kraftfulla XL 10000-luftmotorer, uppvärmare med hög effekt samt uppvärmda tankar, som gör att entreprenörer kan slutföra arbeten snabbare och med mindre slitage på utrustningen.

Arbetskostnadsbesparingar

De ursprungliga XP50- och XP70-flerkomponentssprutorna – lanserade mellan 2010 och 2012 – är konstruerade för att hantera högviskösa färgskikt med upp till 100 % innehåll av fasta ämnen. För stora och krävande projekt där stora sprutmunstycken eller flera pistoler är nödvändiga möjliggör de nya skenbaserade XP50s-hf- och XP70s-hf-modellerna flerkomponentssprutning med högflödeskapacitet.

Uppvärmning och blandning

Två uppvärmda tankar hjälper till att förkonditionera komponenterna samt upprätthålla optimal temperatur och viskositet för effektivare applicering. Därutöver ger värmare med högre wattal (5 400 W) snabbare uppvärmning. Mindre tryckfall i systemet möjliggör sprutning av beläggning vid lägre tryck än någonsin tidigare.

I stället för att ägna tid åt att blanda komponenter och hantera material med kort brukstid kan anställda fokusera på att applicera färgskikten och låta sprutan fortlöpande hantera blandningen.

XP70s-hf Färgskiktsspruta

Tillägget av XL 10000-motorn och relaterade tekniska uppgraderingar ger större flödeskapacitet och möjligheten att spruta med flera pistoler eller större munstycken. XP50s-hf kan lämna tryck upp till 5 000 psi och leverera 4 gallon per minut, medan XP70s-hf kan lämna tryck upp till 7 250 psi och leverera 3 gallon per minut. Kort sagt kan arbetet bli klart fortare med högre flödeshastigheter och flera arbetare.

Two sprayers applying protective coatings

Med XPs-hf-sprutorna är det möjligt att manövrera flera pistoler från samma system.

Sänkta underhållskostnader

XPs-hf-sprutorna kan även sänka underhållskostnaderna. I stället för att köra blandat och härdande A- och B-material genom en enbent pump, separerar systemet A- och B-materialen, vilket förlänger hållbarheten för pumpen och sänker kostnaderna för packningar, pumpkolvstänger, pumpcylindrar och komponenter. Pumparna slits mindre och håller längre tack vare att det inte sker någon kemisk reaktion inuti dem. Alla delar lagras i och distribueras från USA, vilket innebär en kortare stilleståndstid för de flesta användare som är i behov av en reservdel.

Kvalitetsfördelar

On-demand-blandningen av komponenter bidrar till en jämnare materialkvalitet. Istället för manuell blandning, som kan bygga på felmätningar och gissningar, är blandningarna exakt kontrollerade. Maskinen kan blanda och applicera de uppvärmda komponenterna jämnt, tack vare att det sprutade materialet alltid är nyblandat till skillnad från en manuellt blandad sats som reagerar och närmar sig utgången av sin brukstid i ett förblandningskärl.

Med högre tryck och kapaciteten att flytta blandningspunkten till ett avlägset grenrör kan systemet hantera högviskösa material genom långa slangar, vilket gör det möjligt för arbetare att komma åt svåråtkomliga områden och samtidigt upprätthålla jämna flöden och tryck. Flera arbetare kan samtidigt och snabbt måla stora projekt, till exempel oljetankar, rörledningar och rälsbussar, med jämn kvalitet och noggrant kontrollerade blandningar. 

Behållare med färgkomponenter rymmer upp till 25 gallons, vilket minskar antalet gånger arbetarna behöver pausa och tillsätta komponenter. Det är möjligt att justera blandningsförhållanden från 1:1 till 4:1 genom att byta ut en eller två pumpnederdelar.

Miljöfaktorer

XPs-hf-systemen ger flera miljöfördelar. En lösningsmedelspump i systemet hjälper till med rengöringsarbetet i slutet av varje dag och minimerar avfallet. Pumpen spolar ut det mixade materialet genom slangen vid blandningspunkten nedströms maskinen, och man behöver inte spola behållarna, om man ska använda systemet nästkommande dag eller efter ett kortare avbrott. En nackdel med manuellt blandade system är att det inte går att förhindra omfattande materialspill, när blandat material kasseras vid slutet av dagen. 

En annan fördel utöver det minimerade materialspillet är att detta system kräver en mycket mindre mängd lösningsmedel, vilket reducerar mängden lättflyktiga organiska föreningar (VOC) i atmosfären. Den mindre mängden lösningsmedel innebär en kostnadsbesparing för entreprenörer.

Alla fördelar – de sänkta kostnaderna för arbete, det faktum att systemet inte kräver lika mycket underhåll, den förbättrade kvaliteten samt miljömedvetenheten – gör XPs-hf-sprutorna till marknadsledande inom applicering av högkvalitativa korrosionsskydd.

Om författaren

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde

Graco