Hur löser man munstyckesigensättningar?

Titta på videon om hur du löser munstyckesigensättningar, eftersom de hindrar sprutan från att spruta effektivt.

Ett igensatt munstycke stoppar sprutan från att spruta effektivt – om den sprutar alls. Titta på instruktionsvideon om hur du löser problemet.

Det finns olika sätt att undvika att sprutmunstycket sätts igen. Munstycken – liksom alla andra delar av din spruta – måste underhållas noggrant för att förlänga deras livslängd och skjuta upp slitage så länge som möjligt. Filtrering av sprutfärg och rengöring av sprutan är en del av varje sprutjobb. Men vad händer om det ändå uppstår igensättning?

Alla Gracos airless-sprutmunstycken är vändbara för enkel rengöring (RAC). Detta möjliggör enkel rengöring och rensning av igensättning genom att man helt enkelt vrider munstycket 180 grader till rengöringsläget och sedan utlöser sprutan. Tack vare sin innovativa design kan RAC-munstycken snabbt bytas ut, utan att man måste ta bort munstyckesskyddet och höljet.

Kika på videon och ta reda på hur du löser ett igensatt sprutmunstycke.

 

Graco