En närmare titt på Gracos XP-flerkomponentssprutor

Vad är det för skillnad mellan standardversionen och högflödesversionen (hf) av airless?

Graco erbjuder en standardmodell och en högflödesmodell av sina flerkomponentssprutor. Till exempel tillhandahåller vi en Graco XP50 och en XP50-hf (högt flöde) samt en Graco XP70 och en XP70-hf (högt flöde). Det är viktigt att du väljer rätt enhet för din tillämpning.

Den främsta skillnaden är storleken på luftmotorn. Motorn i en standard airless XP-enhet är på 6 500 cc, medan XP-hf har en mycket större luftmotor på 10 000 cc. Det är Gracos största luftmotor. 

Storleken på luftmotorn spelar stor roll för storleken på färgsektionen. Färgsektionerna är mindre i XP-modellerna; medan de är mycket större i XP-hf-modellerna.

Varför välja XP-hf? 

Med 60 % större flöde än standard XP-sprutan ger XP-hf dig möjligheten att använda större munstycken, fler än en pistol åt gången och längre slangar. XP-hf är därmed den bättre modellen för de mer krävande jobben och större underlagen, till exempel rälsbussar, tankbeläggningar och marina beläggningar. Med XP-hf gör du dessa jobb snabbare, vilket ökar din produktivitet.

Oavsett om du sprutar polyuretan med hög halt av fasta ämnen eller hundraprocentigt fast epoxi kan Graco hjälpa dig att få jobbet gjort med den kompletta XP-serien med flerkomponentssprutor. Vill du se XP-hf i aktion? Kontakta oss för en demonstration, antingen på din anläggning eller vid Gracos huvudkontor.

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco